До уваги суб’єктів господарювання!

Державна екологічна інспекція у Сумській області наголошує на необхідності неухильного виконання вимог «Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012р. №1221 (із змінами) та подання щоквартальної інформації стосовно здійснення операцій у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), згідно додатків, зазначених у Постанові.Кінцевий термін подання інформації – 10 число місяця, наступного за звітним періодом.

Інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) разом із належним чином зареєстрованим супровідним листом необхідно надавати на адресу Державної екологічної інспекції у Сумській області: а/с1 ВПЗ «Суми», 40000  або на е-mail: sumy@dei.gov.ua.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» неподання суб’єктами господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, та у разі не виправлення помилок, виявлених у документах обов’язкової звітності у встановлений строк, є підставою для здійснення Інспекцією позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Наголошуємо, що Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено відповідальність у вигляді штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності  за неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності.