Порядок дій громадян при виявленні порушень, що можуть бути пов’язані із недотриманням вимог природоохоронного та іншого законодавства на території Сумської області

Порядок дій громадян

при виявленні порушень, що можуть бути пов’язані із порушенням вимог природоохоронного та іншого законодавства на території Сумської області

 

Суть звернення

Державний орган, установа, до повноважень якого відносяться питання, порушені у зверненні

Повноваження/Примітка*

У сфері охорони атмосферного повітря

Забруднення атмосферного повітря від діяльності суб’єкта господарювання Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства  про охорону атмосферного повітря.

онтроль за впливом на стан атмосферного повітря проводиться разі наявності організованих стаціонарних джерел викидів

Забруднення повітря на території житлової забудови, в межах СЗЗ підприємств, при обробітку полів агрохімікатами ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Здійснює контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;

Організовує проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

Бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику

Забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів, що може мати вплив на здоров’я людей ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України» ** Проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (здійснення мікробіологічних, органолептичних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, фізичних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень щодо безпеки факторів, що можуть впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, довкіллі, в т.ч. діагностичні);

Здійснення досліджень стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини;

Проведення оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних та біологічних факторів середовища життєдіяльності людини та надання за результатами такої оцінки відповідних рекомендацій та заключень.

** дослідження проводяться в межах компетенції та галузі атестації (акредитації) при роботі комісій безкоштовно, проведення досліджень за зверненнями громадян за бюджетні кошти не передбачено

Спостереження за станом атмосферного повітря в м. Суми Сумський обласний центр з гідрометеорології *Інформація про стан атмосферного повітря на території м. Суми зі стаціонарних постів по вул. Харківська, Металургів, СКД оприлюднюється у ЗМІ (зокрема, на сайті Сумської міської ради)
Питання видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації Забезпечує реалізацію Сумською обласною державною адміністрацією повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру у межах повноважень на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У сфері охорони водних ресурсів

Забруднення водних об’єктів (поверхневі та підземні води, крім питної води);

Дотримання умов дозволів на спецводокористування

Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо наявності та додержання умов дозволів, установлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лімітів забору і використання води та с кидання забруднюючих речовин;

*Хімічні дослідження вмісту сульфатів, нітритів, нітратів, хлоридів, фосфатів, заліза та показники, що свідчать про органічне забруднення (контроль за станом підземних вод може бути проведений в разі наявності спостережних свердловин)

Забруднення водних об’єктів (поверхневі та підземні води) ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Здійснює контроль за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою;

за вмістом залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб

Забруднення поверхневих водних об’єктів Управління Укртрансбезпеки у Сумській області

 

Здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом
Питання, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування Сумське обласне управління водних ресурсів *Видача, переоформлення, анулювання дозволів на спеціальне  водокористування
Забруднення поверхневих водних об’єктів та орендованих ставків Сумське обласне управління водних ресурсів Здійснення гідрохімічних вимірювань якості поверхневих вод відповідно до Галузі атестації лабораторії

У сфері охорони земельних ресурсів та надр

Питання охорони земельних ресурсів Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

щодо додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;

щодо установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій

Питання охорони надр Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо використання та охорони надр
Забруднення земельних ресурсів Управління Укртрансбезпеки у Сумській області

 

Здійснює нагляд за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом
Забруднення земельних ресурсів

 

ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Здійснює контроль за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у грунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення
Нецільове використання земельних ресурсів, забруднення земельних ресурсів, охорона земель,

самовільне захоплення земельних ділянок;

У частині родючості:

зміна показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;

своєчасність проведення підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів

ГУ Держгеокадастру у

Сумській області

Захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;

Захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від  інших несприятливих природних і техногенних процесів

Незаконне видобування корисних копалин Органи національної поліції в Сумській області

У сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

Порушення законодавства у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) щодо:

дотримання вимог документів дозвільного характеру на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

перевезення небезпечних відходів територією України та транскордонних перевезень відходів;

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;

дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;

дотримання вимог екологічної безпеки під час транспортування, зберігання, використання, знешкодження та захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів; своєчасного та повного здійснення заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами

Несанкціоноване розміщення відходів

(*на територіях громад або в межах населених пунктів)

Органи місцевого самоврядування Делеговані повноваження:

здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами

Несанкціоноване розміщення відходів

(*поза межами населених пунктів)

Районні державні адміністрації Здійснення на відповідних територіях державний контроль за додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою
Несанкціоноване розміщення відходів

(*на території м. Суми)

Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради Виявляє несанкціоновані сміттєзвалища та вживає заходи, щодо їх ліквідації в межах коштів виділених із міського бюджету.

 

Застосування пестицидів і агрохімікатів ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Здійснює державний контроль за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (регуляторів рослин); за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регулятори росту рослин);

Державний контроль за додержанням державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів

У сфері охорони рослинного світу

Знесення, пошкодження об’єктів рослинного світу

 

Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, утримання і використання зелених насаджень; про використання, охорону і відтворення об’єктів рослинного світу; про охорону, захист, використання та відтворення лісів
Торгівля, знищення, незаконний збір об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про збереження об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України
Знесення, пошкодження об’єктів рослинного світу Органи національної поліції в Сумській області
Знесення, пошкодження зелених насаджень на території лісового фонду Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства Державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

У сфері охорони тваринного світу, у тому числі водних живих ресурсів

Порушення правил полювання,  рибальства, браконьєрство Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів; під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання
Жорстоке поводження з тваринами Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо захисту диких тварин від жорстокого поводження; щодо утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або напіввільних умовах
Жорстоке поводження з тваринами Органи національної поліції в Сумській області
Торгівля, охорона об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України Державна екологічна інспекція у Сумській області Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про збереження об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України
Порушення правил полювання,  браконьєрство Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства Державний контроль за дотриманням законодавства у галузі мисливського господарства і полювання
Порушення правил рибальства, браконьєрство Управління державного агентства рибного господарства у Сумській області здійснює контроль за дотриманням правил рибальства;

здійснює контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів;

здійснює контроль за дотриманням правил використання об’єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів

Порушення правил полювання,  рибальства, браконьєрство Органи національної поліції в Сумській області

05.07.2021

! Звертаємо увагу, що вирішення питань, які стосуються захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, відповідно до статті 15 Цивільно-процесуального кодексу України здійснюють суди загальної юрисдикції.