Порядок складання, подання запиту на інформацію

наказ 47 від 09.08.2021 Щодо виконання Державною екологічною інспекцією у Сумській області Закону України “Про доступ до публічної інформації”

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Інспекці від 09.08.2021 № 47

ПОРЯДОК

роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна екологічна інспекція у Сумській області

 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної екологічної інспекції у Сумській області має бути розміщена на офіційному веб-сайті.
 2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 3. Запит на інформацію може бути поданий:

особисто за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, б. 29, 5 поверх, к.72А;

на поштову адресу: а/с 1 ВПЗ Суми 40000;

на електронну адресу:  sumy@dei.gov.ua

телефаксом 77-10-15.

 1. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 2. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту);

спосіб отримання інформації.

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Державна екологічна інспекція у Сумській області або яка розміщується на її офіційному веб-сайті.
 2. Письмовий запит на інформацію може бути подано особисто до Державної екологічної інспекції у Сумській області, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Усний запит телефоном або телефаксом може бути подано згідно з п.3 даного Порядку.

 1. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу організаційно-аналітичної діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, документуванню та контролю Державної екологічної інспекції у Сумській області, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 5. Інформація на запит надається безоплатно.
 6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється відповідальним структурним підрозділом запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна екологічна інспекція у Сумській області не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 2. Реєстрацію надходження письмових та усних запитів на інформацію до Державної екологічної інспекції у Сумській області забезпечує відділ організаційно-аналітичної діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, документуванню та контролю.

 

 

З метою виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” наказом Державної екологічної інспекції у Сумській області від 03.01.2012 №15 затверджено Порядок складання та подання запитів на інформацію та Форму для подання запиту на інформацію. (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної екологічної інспекції

у Сумській області

від 03.01.2012 № 15

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію
до Державної екологічної інспекції у Сумській області

 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної екологічної інспекції у Сумській області має бути розміщена на офіційному веб-сайті.
 2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 3. Запит на інформацію може бути поданий:

особисто за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, б. 29, 5 поверх, к.72а, 75

на поштову адресу: а/с 1 ВПЗ Суми 40000;

на електронну адресу:  sumy@dei.gov.ua

телефаксом 77-10-15

 1. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 2. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту);

спосіб отримання інформації.

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Державна екологічна інспекція у Сумській області, або яка розміщується на її офіційному веб-сайті.
 2. Письмовий запит на інформацію може бути подано особисто до Державної екологічної інспекції у Сумській області, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Усний запит телефоном або телефаксом може бути подано згідно з п.3 даного Порядку.
 3. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу організаційно-аналітичної діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, документуванню та контролю Державної екологічної інспекції у Сумській області, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 7. Інформація на запит надається безоплатно.
 8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється відповідальним структурним підрозділом запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Державна екологічна інспекція у Сумській області не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

15. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 1. Реєстрацію надходження письмових та усних запитів на інформацію до Державної екологічної інспекції у Сумській області забезпечує відділ організаційно-аналітичної діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, документуванню та контролю.

порядок складання та надання запитів