Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 465 “Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року №1221 “Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2034 “Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 953 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 212 “Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (втратив чинність)

Постанова Кабінету Міністрів від 28 серпня 2013 р. № 808 “Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” (втратив чинність)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736  “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію”

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 771 “Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”

ПОСТАНОВА КМУ від 21 серпня 2013 р. № 667 “Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань”