Реагування на критику в ЗМІ

РЕАГУВАННЯ НА КРИТИКУ У ЗМІ

Нещодавно в інтернет-виданні “Верховенство права” була оприлюднена публікація “Сумские экологи безосновательно останавливают деятельность предприятий” (посилання на публікацію: http://verhovenstvo.com/view/15586)
Державна екологічна інспекція у Сумській області вважає, що при підготовці цієї публікації були проігноровані положення існуючої нормативно-правової бази і, як наслідок, некоректно трактовано дії Інспекції.
Тому, для тих, хто прагне розібратись у предметі професійно та неупереджено, роз’яснимо окремі позиції.

В ході планової перевірки ТОВ «Фавор», проведеною Державною екологічною інспекцією у Сумській області в період 17.07-04.08.2014 встановлено відхилення підприємством від робочого проекту в частині облаштування системи збору та очищення зливових і талих вод, яка мала бути представлена дощеприймальним лотком, двома бензоуловлювачами та двома колодязями з фільтром. Зазначені об’єкти не були побудовані взагалі в зв’язку з чим ТОВ «Фавор» було надано відповідний припис стосовно приведення системи очистки зливових і талих стічних вод у відповідність до робочого проекту.
Наступними перевірками, проведеними в 2016 2017, та 2018 роках було зафіксовано факти невиконання підприємством припису Державної екологічної інспекції у Сумській області, а перед усім вимог чинного природоохоронного законодавства України, зокрема Водного Кодексу України, тобто протягом 2014 – 2018 років підприємство цілеспрямовано ігнорувало вимоги законодавства України.
Статтею 1 Водного Кодексу України визначено, що вода стічна – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.
При цьому Стаття 70 Водного Кодексу України зазначає, скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), забороняється.
Тобто Водний Кодекс України прямо забороняє здійснювати скид стічних вод, у т.ч. і відведеної із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.
Ураховуючи вище викладене, 26 березня 2018 року Державна екологічна інспекція у Сумській області звернулась з адміністративним позовом про вжиття заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) до ТОВ «Фавор» у вигляді зупинення скиду зливових та талих вод із забудованої території цеху літографії підприємства на рельєф місцевості до моменту побудови очисних споруд у відповідності до робочого проекту будівництва для «Цеху литографических покрытий».
Тобто, предметом даного позову є прийняття судом рішення саме про заборону скиду зливових та талих вод із забудованої території підприємства на рельєф місцевості для конкретного виробничого підрозділу (Цех литографических покрытий), а не зупинення господарської діяльності ТОВ «Фавор» в цілому, як зазначено в статті, про яку йдеться на початку.
Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 24 травня 2018 року та постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 01.08.2018 року по справі № 818/1238/18, Інспекції було відмовлено в задоволенні позовних вимог.

☝️Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що пунктом 5 ІІ Розділу «Функції Інспекції» Положення про Державну екологічну інспекцію у Сумській області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 28.09.2017 №652, Інспекція «звертається до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично-допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин». Відповідно до п. 7 цього розділу Інспекція «вживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступає позивачем та відповідачем у судах».
🇺🇦⚖️ Пунктом 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України встановлено, що основним завданням судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.
Статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що однією з основних засад адміністративного судочинства є забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених законом.
Статтею 44 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що учасники мають право оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках.
На підставі вище викладеного, Державна екологічна інспекція у Сумській області, як сторона даного судового провадження, скористалася своїм конституційним та процесуальним правом на касаційне оскарження у зв’язку із незгодою з прийнятим рішенням судами попередніх інстанцій.
На даний час справа перебуває на розгляді Верховного суду України, рішення не прийняте.