Сучасні загрози для річок м. Суми

Однією з актуальних проблем на сьогодні є охорона, раціональне та економне використання водних ресурсів, зокрема поверхневих водних об’єктів, нагальна потреба у поліпшенні їх стану та зменшенні негативного антропогенного впливу, особливо пов’язаного з їх забрудненням.

Не винятком в даному питанні є і місто Суми, яке розташоване на берегах річок Псел, Сумка та Стрілка та безперечно негативно впливає на їх стан.

Вплив міста на природні екосистеми поверхневих водних об’єктів обумовлюється перш за все діяльністю промислових підприємств, організацій та установ, які безпосередньо здійснюють скид забруднених або недостатньо очищених зворотних вод. Але не меншим є негативний вплив на стан річок відведення зливових вод (так званих поверхневих зливових та талих стічних вод) безпосередньо з території міської забудови (дороги, тротуари, автостоянки та ін.), оскільки зливові води майже зі всієї території м. Суми  без очистки скидаються в річки, забруднюючи їх. Разом зі зливовими водами до річок потрапляють сміття, змет з доріг, нафтопродукти, що потрапили в навколишнє середовище через несправність та підтікання гідравлічних та інших систем транспортних засобів, машин та механізмів.

Серед основних проблемних питань стосовно негативного впливу на поверхневі водні об’єкти м. Суми, які потребують особливої уваги, слід виділити:
1.Замулення р. Псел та зміна її гідрологічного режиму внаслідок розмиву берега р. Псел та схилових земель по вул. Тополянська в м. Суми;

2.Відсутність системи попередньої очистки поверхневих зливових та талих зворотних вод, які відводяться з міської забудованої території м. Суми;

3.Незадовільна робота загальноміських очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради;

4.Не санкціоновані випуски зворотних вод КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, що облаштовані по території міста та використовуються для відведення промивних вод після промивки водогінних мереж.

місце відведення промивних вод після промивки водогінних мереж Міськводоканалом

Це далеко не повний перелік проблем, пов’язаних з негативним впливом міста на стан поверхневих вод, проте зазначені питання потребують термінового вирішення з боку міської влади.

Задля їх вирішення Державною екологічною інспекцією у Сумській області неодноразово надавались відповідні приписи як Сумській міській раді, так і КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, виконання яких мало призвести до покращення існуючої ситуації.

Зокрема, для припинення розмивання берега р. Псел та схилових земель по вул. Тополянська, що відбувається через відсутність системи відведення зливових вод в зазначеному районі та самовільне підключення до законсервованого колектору ПАТ «Центролит», необхідно провести повну консервацію або ліквідацію колектору, вирішити питання відведення поверхневих зливових та талих стічних вод з району вул. Тополянської до існуючої міської мережі зливової каналізації, провести роботи по укріпленню схилів ярів з можливістю подальшої їх ліквідації.

Для покращення роботи загальноміських очисних споруд м. Суми необхідно провести роботи по реконструкції очисних споруд із урахуванням рекомендацій звітів складених за результатами комплексних обстежень технічного стану очисних споруд відповідними кваліфікованими спеціалізованими установами в яких запропоновані шляхи їх модернізації очисних споруд.

З метою зменшення негативного впливу зливових вод на стан річок, озер та струмків м. Суми, необхідно провести роботи з інвентаризації точок скиду зазначених зворотних вод та визначити першочергову доцільність облаштування систем попередньої очистки зворотних вод, зокрема з урахуванням наявних очисних споруд – по вул. Нижньохолодногірській, що були побудовані СМНВО ім. М.В.Фрунзе та передані разом з системою зливової каналізації північного промвузла на баланс міськкомунгоспу Сумського виконкому в 1982 р., проте на даний час не експлуатуються та знаходяться в занедбаному стані.

 

 

 

Крім того, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради було зобов’язано провести роботи по підключенню випусків промивних зворотних вод до існуючої каналізаційної мережі м. Суми з наступним їх відведенням для очистки на загальноміські очисні споруди м. Суми. Але станом на сьогодні зазначені роботи не проведені.

У межах повноважень Інспекцією протягом 2010-2017 років систематично досліджувались зазначені проблемні питання та неодноразово надавались приписи для їх вирішення як суб’єктам господарювання, так і Сумській міській раді.

Наслідком проведених заходів є будівництво споруд попередньої очистки поверхневих зливових та талих зворотних вод з території майданчика виробництва хімічного обладнання ПАТ Сумське НВО перед їх скидом в р. Сумка. Також підприємством ТОВ «Кусум Фарм» побудовані споруди попередньої очистки зливових вод, які відводяться з території підприємства з наступним повторним їх використанням для забезпечення потреб підприємства.

Крім того, Інспекцією здійснюється періодичний лабораторний контроль якості поверхневих зливових та талих зворотних вод, які відводяться в поверхневі водні об’єкти. Зокрема останній контрольний відбір здійснено 30.01.2018 по контрольних точках в районі автостанції «Першотравнева» та Центрального ринку м. Суми. За результатами аналізу зазначених проб встановлено високі концентрації специфічних показників – завислі речовини 97,0-216,0 мг/л та хлориди 235,0-249,0 мг/л, як наслідок використання піщано-сольової суміші для посипки доріг. При цьому концентрація нафтопродуктів становить 0,286 – 0,319 мг/л.

скид у р. Стрілка (р-н автостанції на вул. Першотравнева)
місце скиду зливових вод у р. Сумка (р-н вул. Нижньохолодногірська)
скид до р. Псел (неподалік садиби Харитоненка по вул. Троїцька)
р. Сумка (поблизу скверу “Дружба”)