До уваги суб’єктів господарювання: затверджено уніфіковану форму акту

Уніфікована форма акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів затверджена наказом Мінприроди від 09.08.2017 № 303, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2017 року за № 1289/31157.

14 листопада 2017 року, після публікування в Офіційному віснику України, цей наказ набрав чинності і використовується державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища під час проведення заходів державного нагляду (контролю). Наказ є обов’язковим для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Уніфікована форма акта розроблена відповідно до статей 202, 35 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

Плановий (позаплановий) захід державного нагляду (контролю) проводитиметься згідно з Актом та переліком питань щодо додержання вимог у сфері законодавства, що перевіряється, а саме:

про охорону атмосферного повітря;

про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів; 

про використання та охорону земель;

про поводження з відходами;

про природно-заповідний фонд;

про охорону, захист, використання та відтворення лісів;

про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;

про охорону, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі;

під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

про використання і охорону надр.

Із затвердженою Уніфікованою формою акту та переліком питань до нього можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Державної екологічної інспекції у Сумській області у розділі «Нормативна база» та за посиланням: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1289-17