Державною екологічною інспекцією у Сумській області проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «КАФА – ПЛЮС»

Відповідно до договору на виконання робіт по обслуговуванню полігону складування твердих побутових відходів від 28.02.2017, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради та ТОВ «КАФА – ПЛЮС», полігон по складуванню твердих побутових відходів (далі – полігон), який знаходиться в оперативному управлінні Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, переданий ТОВ «КАФА – ПЛЮС» для здійснення діяльності по складуванню ТПВ.

У ході перевірки ТОВ «КАФА – ПЛЮС» встановлено, що складування твердих побутових відходів на полігоні здійснюється з грубими порушеннями вимог природоохоронного законодавства, а саме:

відсутня огорожа по периметру полігону, що приводить до розльоту легких фракцій за межі тіла полігону; на в’їзді до полігону відсутній щит з інформацією про полігон; дезбар’єр для запобігання виносу забруднення транспортними засобами за територію полігону в наявності, але на момент обстеження не наповнений дезінфікуючим розчином, дезінфекція коліс транспортних засобів не здійснюється; пересипка відходів проведена частково, шар відходів в місці вивантаження автомобілів складав близько 3 – 3,5 м, відкриті відходи залишаються на значних площах котловану без проміжної ізоляції ґрунтом.

За виявлені порушення відповідальні особи притягнуті до адміністративної відповідальності, виданий припис щодо усунення виявлених порушень.

Слід зазначити, що відповідно до Рішення Виконавчого комітету Шосткинської міської ради №283 від 11.10.2018 ТОВ «КАФА – ПЛЮС» визначений виконавцем робіт по обслуговуванню полігону твердих побутових відходів. Відповідальність за організацію та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема у сфері поводження з відходами покладено на Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради.

Пунктом 3.2.1 вказаного вище договору від 28.02.2017 встановлено, що забезпечення технічною та проектно-кошторисною документацією здійснює Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради.

Робочий проект «Усовершенствованный полігон по складированию твердых бытовых отходов в городе Шостка, Сумской области» був розроблений у 1999 році. Цим робочим проектом (розділ 1.4.) передбачено почергове освоєння чотирьох окремих ділянок полігону. Загальна площа полігону всього – 9,0 га, з них безпосередньо під складування ТПВ (4 сектора площею по 2,066 га по внутрішній бровці обвалування) – 8,265 га. Розрахунковий обсяг складування ТПВ складає 617 тис.т.

Загальний обсяг накопичених станом на 01.01.2019 відходів, відповідно до статистичної звітності №1-відходи за 2018 рік, яку подало ТОВ «КАФА-ПЛЮС», складає 76137,845 т, що перевищує проектну потужність введеної в експлуатацію І черги І пускового комплексу. Таким чином захоронення твердих побутових відходів на полігоні м. Шостка здійснюється з порушенням проектних вимог.

Захоронення відходів в обсягах, що перевищують проектну потужність є грубим порушенням природоохоронного законодавства, що в свою чергу може призвести до неконтрольованих наслідків та у подальшому спричинити соціальну напругу.

Крім того, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря полігону ТПВ м.Шостка здійснюються без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Документи на право користування земельною ділянкою відповідно до вимог земельного законодавства не оформлені.

Оскільки відповідальність за організацію та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема, у сфері поводження з відходами, покладено на Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, питання експлуатації полігону ТПВ м. Шостка контролювалось Інспекцією при перевірках здійснення Виконавчим комітетом Шосткинської міської ради делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

З метою усунення виявлених порушень Інспекцією був наданий припис Шосткинському міському голові, зокрема: забезпечити належний контроль за експлуатацією полігону ТПВ з додержанням усіх вимог, передбачених чинним законодавством, недопущення розміщення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ понад проектну потужність введених в експлуатацію черг полігону, вжиття усіх вичерпних заходів щодо реконструкції/будівництва існуючого полігону відповідно до робочого проекту.

За результатами останньої перевірки контролю виконання припису Шосткинською міською радою та її Виконавчими органами, проведеної у травні 2019 року, було встановлено, що приписи не виконуються. За невиконання припису відповідальна особа притягнута до адміністративної відповідальності.

Відповідно до затвердженого плану перевірок у вересні 2019 року Інспекцією буде проводитись планова перевірка виконання делегованих повноважень Шосткинською міською радою та її виконавчими органами у сфері охорони навколишнього природного середовища.

На превеликий жаль, змушені констатувати, що відповідальність, яка встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення, жодним чином не спонукає органи місцевого самоврядування до належного виконання делегованих ним повноважень у сфері охорони довкілля, зокрема, щодо вжиття дієвих заходів для забезпечення експлуатації полігонів твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства…

Оскільки полігони твердих побутових відходів є об’єктами забезпечення життєдіяльності населених пунктів, такий захід впливу як заборона експлуатації полігону може бути застосований лише як виключний захід. Проте, у разі підтвердження системного невиконання головою міста Шостка та виконавчими органами Шосткинської міської ради приписів Інспекції щодо забезпечення експлуатації полігону твердих побутових відходів у відповідності до вимог природоохоронного законодавства про подальших перевірках, Інспекція буде змушена застосувати виключний захід та звернутися до суду з відповідним позовом.