До уваги мешканців м. Конотоп!

Протягом останніх днів до Інспекції надходять як усні так і письмові звернення мешканців м. Конотоп щодо забруднення атмосферного повітря (запах каналізаційних стоків) ймовірно внаслідок діяльності ДП «Попівський експериментальний завод».

Повноваження Інспекції визначені Положенням про Державну екологічну інспекцію у Сумській області, що затверджене Наказом Державної екологічної інспекції України від 28.09.2017 №652, із змінами, внесеними наказом Держекоінспекції від 22.11.2018 №249.

Відповідно до Положення Інспекція здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами,  установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог природоохоронного законодавства.

Відповідно до Положення, Інспекція для виконання покладених на неї завдань має право здійснювати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів виключно стаціонарних джерел (підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу) забруднення атмосферного повітря.

Відбір проб та проведення вимірювання складу та властивостей атмосферного повітря в межах житлової забудови знаходиться поза межами компетенції Інспекції.

Дотримання вимог санітарного законодавства, контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення знаходиться поза межами компетенції Інспекції та входять до компетенції Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області.

Крім того, повідомляємо, що правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності визначені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Частиною першою статті 6 Закону визначений повний та вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок.

Однією з підстав є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

Наразі, Інспекцією були надіслані матеріали до Державної екологічної інспекції України для подальшого їх надання на погодження проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) до Міністерства екології та природних ресурсів України на підставі звернення громадян.

Позаплановий захід державного нагляду (контролю) буде проведений після отримання погодження Міністерства екології та природних ресурсів України. Про результати перевірки заявників буде повідомлено додатково та  відповідну інформацію оприлюднено на сайті Інспекції.

Враховуючи вище викладене, у разі наявності скарг щодо якості атмосферного повітря в межах житлової забудови просимо заявників звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області.