Питання поводження з побутовими відходами знаходиться на постійному контролі Інспекції

У ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) на території Сумської області Інспекцією постійно проводиться розгляд питань, пов’язаних із поводженням з твердими побутовими відходами.

Так, за даними інвентаризації місць видалення відходів, проведеної спеціально створеними комісіями при райдержадміністраціях, на території Сумської області обліковано 19 полігонів твердих побутових відходів та 159 сміттєзвалищ.

Протягом 2017 року Інспекцією проведено 18 перевірок суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність в сфері поводження з відходами, а саме експлуатують та обслуговують полігони твердих побутових відходів, з них 12 планових та 6 – позапланових перевірок з контролю виконання раніше наданих приписів. За результатами перевірок за виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства до відповідальності притягнуто 51 особу, накладено адмінстягнень на суму 9156 грн., видано приписи про усунення виявлених порушень.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день з 19 полігонів стан лише 5 (м. Суми, м. Глухів, м. Охтирка, м. Конотоп та м. Шостка) наближено відповідає вимогам технічних, екологічних та санітарних норм, де здійснюється організоване та контрольоване складування побутових відходів. Більшість полігонів твердих побутових відходів у Сумській області не відповідає санітарним та технічним нормам, тобто фактично їх можна вважати є звалищами. Утримання та обслуговування полігонів та звалищ ТПВ в переважній більшості здійснюється з грубим порушенням вимог діючого  законодавства:

– не визначені технологічні карти, накопичення сміття проводиться безсистемно, відсутня або пошкоджена огорожа по периметру, що призводить до розльоту летких складових відходів та засмічення відходами прилеглої території майже на всіх полігонах і звалищах;

– відсутня проектна документація (робочі проекти на будівництво полігону та паспорти місць видалення відходів) в м. Путивль та смт. Липова Долина, а, отже, експлуатація полігонів (звалищ ТПВ) відбувається без врахування особливостей території, характеристики земельної ділянки, коефіцієнту фільтрації ґрунтів, санітарно-захисної зони (відстань до поверхневих водних об’єктів);

– при в’їзді до полігонів відсутні функціонуючі дезінфекційні бар’єри, що призводить до забруднення транспортними засобами за територію полігону (усі полігони, крім м. Суми, м. Шостка, м. Конотоп);

– полігони не огороджені, що призводить до розльоту летких фракцій за межі полігону та призводить до засмічення прилеглих територій (всі полігони, крім м. Суми, м. Шостка, м. Конотоп, смт. Велика Писарівка);

– при в’їзді до полігону не встановлені шлагбауми, деякі полігони не забезпечені охороною (приймальником), який має контролювати прибуття автотранспорту з відходами, і це призводить до того, що на полігони потрапляють небезпечні відходи, у т.ч. медичні відходи, як на полігонах м. Білопілля, м. Буринь, смт. Краснопілля, смт. Липова Долина, смт. Недригайлів, смт. Ямпіль, м. Дружба;

– майже на всіх полігонах не пробурені спостережувальні свердловини, які необхідні для контролю за впливом полігону на підземні води. Лише 6 полігонів області обладнані такими свердловинами: м. Суми, м. Шостка, м. Конотоп, м. Охтирка, м. Глухів та смт. Липова Долина, що свідчить про неможливість проведення повноцінного моніторингу за станом підземних вод на території регіону в цілому, а, отже, унеможливлює й визначення ризиків;

– практично на всіх полігонах, за винятком полігонів м. Суми, м. Шостка, м. Охтирка, відсутні дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На сьогодні залишається невирішеним питання поводження з твердими побутовими відходами міста Ромни. Сміттєзвалище м. Ромни, яке розміщене на землях Пустовійтівської сільської ради, вичерпало свій ресурс, проте, незважаючи на Рішення Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Сумської області про заборону його експлуатації від 08 січня 2013 р., продовжує експлуатуватись з грубими порушеннями вимог природоохоронного законодавства. Загальний обсяг відходів накопичених протягом експлуатації звалища станом на 01.01.2017 становив 268 941,9 тонн, що перевищує проектну потужність полігону ТПВ більше, ніж у 10 разів, яка відповідно до паспорту МВВ складає 25 000 тонн.

Таким чином, Рішення про заборону експлуатації звалища ТПВ не виконується протягом усього часу з моменту його винесення. За його невиконання відповідальні особи неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності: Інспекцією протягом дії Рішення складено 11 протоколів, загальна сума штрафу склала 4845 грн. За результатами кожної перевірки Роменської міської ради були видані відповідні приписи щодо усунення виявлених порушень.

Ситуація, що склалася із експлуатацією сміттєзвалища м. Ромни, вимагає негайного вирішення, оскільки це може привести до забруднення навколишнього середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків. Проте, питання виділення земельної ділянки під будівництво нового полігону й досі не вирішене.

 

Загалом, вкрай негативна ситуація у сфері поводження з відходами склалася в сільській місцевості. Майже всі сільські ради не мають проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок під сміттєзвалища. Більшість з них мають лише акти попереднього вибору земельних ділянок. Відсутні схеми санітарного очищення, не здійснюються заходи з належного збирання, видалення та переробки відходів. Органами місцевого самоврядування неналежним чином проводиться робота з населенням з централізованого вивезення відходів. Це призводить до  постійної появи стихійних сміттєзвалищ та смітників на території міст та сільських населених пунктів Сумської області. За відсутності балансоутримувачів місць видалення твердих побутових відходів, які розташовані на територіях сільських рад та спеціалізованих підприємств у сфері поводження з побутовими відходами, у сільських населених пунктах області збиранням побутових відходів взагалі не займаються, дотримання правил експлуатації сміттєзвалищ не забезпечується, самі відходи складуються у природних рельєфних утвореннях за відсутності будь-яких засобів захисту об’єктів довкілля від їх негативного впливу.

Незабезпечення органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями належної організації системи збирання твердих побутових відходів призводить до виникнення стихійних сміттєзвалищ на ліквідацію яких витрачаються додаткові матеріальні ресурси, що знижує економічний потенціал територій. Так, у 2017 році на території області виявлено 24 несанкціонованих сміттєзвалища побутових відходів на площі близько 4,56 га, які виникали здебільшого на територіях населених пунктів, смугах відводу автомобільних доріг та лісосмугах. З урахуванням раніше виявлених, ліквідовано протягом зазначеного періоду 65 неконтрольованих звалищ загальною площею 0,74 га.

Всього протягом 2017 року інспекторами з охорони навколишнього природного середовища проведено 48 перевірок органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій. За виявлені порушення у сфері поводження з відходами до адміністративної відповідальності притягнуто 4 посадових особи, сума накладених штрафів склала 2,28 тис. грн.

 

З 2016 року працює електронний сервіс «Інтеративна мапа сміттєзвалищ», яка розміщена на сайті Мінприродли України. Інтеративна мапа надає можливість громадянам надіслати звернення з геоприв’язкою та фотоматеріалами щодо виявлених місць стихійних сміттєзвалищ.

За даними електронного сервісу «Інтеративна мапа сміттєзвалищ», на території області зареєстровано 36 звернень щодо виявлення несанкціонованих смітників. Найбільша кількість з них – 18 – знаходиться в межах міст: Суми, Ромни, Охтирка. Інспекцією надано вимоги місцевим органам влади щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. За наявною інформацією 16 сміттєзвалищ ліквідовано, нараховані збитки на засмічення земель на загальну суму 57 151,699 тис. грн., матеріали передані до правоохоронних органів для встановлення осіб, причетних до засмічення земель твердими побутовими відходами.

Крім цього, у березні 2017 року Інспекцією направлено звернення головам міських/селищних рад та головам районних державних адміністрацій, яким їх було зобов’язано забезпечувати ліквідацію усіх наявних стихійних сміттєзвалищ на підконтрольній території та інформувати про проведену роботу з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ і результати роботи комісій по безхазяйним відходам. Інспекцією забезпечується проведення аналізу отриманої інформації та вжиття, у разі необхідності, відповідних заходів реагування.

сміттєзвалище ТПВ м. Ромни
сміттєзвалище ТПВ м. Ромни
сміттєзвалище ТПВ м. Ромни
сміттєзвалище ТПВ м. Ромни

 

діючий полігон м. Глухів

 

 

діючий полігон м. Глухів
полігон ТПВ м. Шостка
полігон ТПВ м. Шостка
полігон ТПВ м. Суми
полігон ТПВ м. Суми
полігон ТПВ м. Суми
полігон ТПВ м. Суми