До уваги підприємств, установ та організацій Сумської області усіх форм власності!!!

Державна екологічна інспекція у Сумській області вкотре звертає увагу на необхідність неухильного виконання вимог Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мстил (олив), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 року   №1221, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1198 (далі – Порядок).

 

 

 

Нагадуємо, що відповідно до Порядку:

  • Підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи), а також ті, внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), зобов’язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) тільки із суб’єктами господарювання – переробниками відповідних мастил (олив), що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.
  • Виробники та імпортери мастил (олив) – ведуть первинний облік ввезених та вироблених мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Державної екологічної інспекції у Сумській області інформацію за звітний квартал про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив) за встановленою формою (додаток 4 Порядку).
  • Виробники та імпортери мастил (олив), переробники відпрацьованих мастил (олив) та споживачі мастил (олив) –  ведуть первинний поточний облік кількості відпрацьованих мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця до Державної екологічної інспекції у Сумській області інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за встановленою формою (додаток 5 Порядку).

Слід зауважити, що відповідно до ст. 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” неподання суб’єктами господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів та у разі невиправлення помилок, виявлених у документах обов’язкової звітності у встановлений строк є підставою для здійснення Інспекцією позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Крім того, Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності  за неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності.

Інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) необхідно надавати за встановленою Порядком формою на адресу Державної екологічної інспекції у Сумській області: а/с 1 ВПЗ «Суми», 40000, е-mail: sumy@dei.gov.ua.