Про здійснення Інспекцією ринкового нагляду

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 №143 було внесено зміни до Положення про Державну екологічну інспекцію України, а саме: пункт 4 доповнено підпунктом 31:

–  здійснює державний ринковий нагляд відповідно до вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі Закон) у межах сфери своєї відповідальності.

Відповідні зміни внесені до Положення про Державну екологічну інспекцію в автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 11.08.2017 №312, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.09.2017 №1080/30948.

 

Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» Державна екологічна інспекція України визначена органом державного ринкового нагляду щодо автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив.

 

Державна екологічна інспекція у Сумській області у межах сфери своєї відповідальності:

– здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, віднесеної до сфери відповідальності Інспекції (далі – продукція);

– проводить перевірки характеристик продукції, у тому числі забезпечує відбір зразків продукції та проведення їх експертизи (випробування);

–  проводить перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених Законом  випадках видає приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та приймає рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проводить перевірки виконання суб’єктами господарювання відповідних приписів та рішень;

– приймає у випадках та порядку, визначених Законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;

– здійснює моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання;

– приймає у передбачених Законом випадках рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції;

– вживає відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукція;

– вживає заходів щодо налагодження співпраці із суб’єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку;

–  надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення.

 

Звернення споживачів (користувачів) щодо невідповідності продукції встановленим вимогам, про захист їх права на безпечність продукції, віднесеної до сфери відповідальності Інспекції, просимо направляти на адресу Інспекції: вул. Першотравнева, 29, м. Суми, 40000.