Про проблемні питання при поводженні з медичними відходами

Останнім часом на державному рівні значна увага приділяється питанням у сфері управління відходами. Проте, проблема поводження з відходами на місцевому рівні, і, зокрема, з відходами медичними, є досить актуальною. ЇЇ вирішення неможна відкладати на потім, оскільки неправильне управління медичними відходами підвищує ризики негативного впливу на навколишнє природне середовище та виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення здоров’я людей.

Медичні відходи – клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного обслуговування, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт, включені до Жовтого переліку відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120, виділені в окрему групу і визначаються як небезпечні, а отже потребують спеціальних методів поводження, які встановлюються чинним законодавством України.

На даний час поводження з медичними відходами регулюється Законом України «Про відходи» та наказом  Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» від 08.06.2015 №325 (далі – Наказ).

Відповідно до Наказу та ст. 34 Закону України «Про відходи» відходи категорії В (небезпечні медичні відходи) після знезараження повинні передаватись підприємствам, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання. Біологічні  відходи: патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В (органи, тканини)  підлягають кремації (спалюванню).

Але, незважаючи на це, результати здійснення Інспекцією заходів державного нагляду (контролю) медичних закладів Сумської області у 2016-2017 рр. свідчать про численні порушення при поводженні з такими відходами. Так, у ході перевірок були зафіксовані факти передачі патологоанатомічних та органічних операційних відходів категорії В до ФОП Михайловська О.О. та ФОП Михайловський О.В., які (за інформацією з офіційного сайту Міністерства екології та природних ресурсів України) не мають відповідної ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з цими відходами.

З метою вжиття заходів щодо недопущення порушень вимог природоохоронного законодавства, зазначені суб’єкти господарювання були внесені Інспекцією до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), але перевірки ФОП Михайловська О.О. та ФОП Михайловський О.В. не проведені, оскільки останні ухиляються від їх проведення Інспекцією шляхом свідомого неотримання повідомлень про проведення перевірок.

Статтею 32 Закону України «Про відходи» визначено, що передавати чи  продавати небезпечні відходи громадянам, підприємствам, установам та   організаціям, якщо вони не забезпечують утилізації чи видалення цих відходів  екологічно безпечним способом, заборонено.

Оскільки відповідальність за передачу небезпечних відходів суб’єктам господарювання, які не мають відповідної ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, несуть утворювачі відходів, у тому числі медичні заклади, керівникам лікарняних закладів, які здійснювали передачу біологічних відходів (патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В) до ФОП Михайловська О.О. та ФОП Михайловський О.В., Інспекцією були видані обов’язкові для виконання приписи щодо забезпечення поводження з небезпечними медичними відходами відповідно до вимог діючого законодавства, укладання договорів на передачу небезпечних медичних відходів категорії В лише з тими підприємствами, які мають відповідні ліцензії.

Також, з метою недопущення негативних наслідків як для довкілля, так і для здоров’я населення внаслідок діяльності у сфері поводження з небезпечними медичними відходами, яка протягом останніх років не перевірялась Інспекцією та здійснюється без відповідних дозвільних документів, Державна екологічна інспекція у Сумській області у січні 2019 року направила лист до Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації про вжиття заходів щодо недопущення укладення медичними закладами області договорів та передачі патологоанатомічних і органічних операційних відходів категорії В суб’єктам господарювання, зокрема ФОП Михайловська О.О. та ФОП Михайловський О.В., які не мають відповідних ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.