Косівщинське водосховище. Історія багаторічного людського недбальства

Літня спека знов нагадала про старі невирішені проблеми… А, як усім відомо, «де тонко, там і рветься».

Перше у цьому році звернення стосовно ситуації із забрудненням Косівщинського водосховища надійшло до Інспекції у середині травня, яке було опрацьовано Інспекцією та проведено ряд заходів.

Крім того, на даний час Сумською обласною державною адміністрацією створено робочу групу щодо дослідження причин та стану забруднення стічними водами Косівщинського водосховища Сумського району Сумської області для пошуку шляхів вирішення цієї проблеми, до складу якої входить і Інспекція.

Проте, вже сьогодні до Інспекції почали надходити повідомлення про загибель риби у водосховищі. Фахівцями Інспекції здійснено огляд території з виїздом на місце та відібрано проби поверхневої води для проведення лабораторних досліджень. Про результати проінформуємо додатково.

 

І хоча робоча група ще вивчає причини, які призвели до такого стану водний об’єкт, є відомі факти, про які Інспекція неодноразово зазначала.

Наприклад, факт забруднення Косівщинського водосховища внаслідок скидання неочищених зворотних вод з території с. Сад є підтвердженим ще з 2010 року.

Так, за результатами проведеної Інспекцією у 2010 році планової перевірки ТОВ «ВІТАМП» в с. Сад, яке на той час було надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, було встановлено, що стічні води с. Сад відводяться на очисні споруди, які по документації представлені біофільтром та установкою КУ-200. Проте на момент перевірки вони знаходились в незадовільному стані внаслідок розкрадання і демонтажу устаткування і конструкцій, працювали очисні споруди лише як відстійники, очистка стічних вод практично не здійснювалась. Після очисних споруд відведення стічних вод здійснювалось до р. Ільма (притока р. Сумка-Косівщинське вдсх.).

За інформацією, наданою в ході цієї перевірки Садівською сільською радою, Управління ЖКГ Сумської ОДА надало інформацію, що очисні споруди с. Сад знаходяться в незадовільному стані і для покращення екологічної ситуації необхідно будівництво напірного трубопроводу для підключення стоків с. Сад до каналізаційної системи м. Суми.

Слід зазначити, що на даний час колектор побудований, але стічні води по ньому не відводяться, а скидаються на існуючі, фактично непрацюючі, очисні споруди у зв’язку з неврегульованістю питання підключення.

Питання водовідведення у с. Косівщина також залишається невирішеним: частина даного населеного пункту не підключена до системи централізованого водовідведення, що в свою чергу не виключає факту потрапляння рідких нечистот в Косівщинське водосховище.

Так, за інформацією Косівщинської сільської ради, частина вул. Набережна в с. Косівщина, яка знаходиться в прибережній смузі Косівщинського водосховища (будинки № 9, 9а, 19, 21, 25, 27) не підключені до системи централізованого водовідведення. Крім того, до водосховища виходять будинки вулиць Лесі Українки та Заозерної, які також не підключені до системи централізованого водовідведення.

За отриманою в ході проведення попередніх перевірок інформацією, у 2012 році КП «Міськводоканал» Сумської міської ради було відключено від енергопостачання КНС-18 А, яка розташована в с. Косівщина.

Питання підключення до міської каналізаційної мережі м. Суми розглядалось на сесії сільської ради у жовтні 2012 року, після чого сільська рада зверталась до Сумського міського голови стосовно сприяння у вирішенні зазначеного питання.

Надалі в ході проведених Інспекцією планових та позапланових перевірок ФОП Шкарупа О.В. було встановлено, що ситуація з водовідведенням в с. Сад не покращилась, зокрема, на момент останньої перевірки встановлено, що очисні споруди зруйновані, знаходяться в тому ж незадовільному стані, як і при попередніх перевірках, очистка стічних вод практично не здійснюється. Продовжується  відведення неочищених зворотних вод в р. Ільма. Роботи по підключенню каналізаційних стоків до міської каналізаційної мережі м. Суми не проведені.

В ході перевірок фахівцями Інспекції було відібрано проби зворотних вод, які відводяться з очисних споруд. Результати проведених у травні 2018 року лабораторних досліджень підтверджують факт забруднення р. Ільма, зокрема, за результатами вимірювань показників складу та властивостей вод встановлено наступні концентрації специфічних показників для господарсько-побутових зворотних вод: азот амонійний – 44,5 мг/л (при ГДК 0,4 мг/л), ХСК – 137,2 мг/л (при ГДК 30,0 мг/л), БСК5 – 51,3 мг/л (при ГДК 2,25 мг/л), фосфати – 24,1 мг/л (при ГДК 0,7 мг/л).

Також дане питання висвітлювалось в акті планової перевірки Садівської сільської ради, проведеної у лютому 2017 року, а саме: Садівська сільська рада неодноразово зверталась до КП «Міськводоканал» Сумської міської ради стосовно можливості прийняття стоків від с. Сад в каналізаційну мережу м. Суми, проте питання знову залишилось без уваги.

 

Варто нагадати про неодноразові випадки масової загибелі риби у Косівщинському водосховищі. Подібна ситуація спостерігається щороку у липні-серпні.

Так, після масового надходження влітку 2016 року скарг мешканців с. Косівщина на загибель риби в Косівщинському водосховищі Інспекцією було ініційовано проведення комісійного обстеження даного об’єкту.

В ході проведення заходів фахівцями Інспекції були відібрані проби води із Косівщинського вдсх. За результатами визначення по специфічних гідрохімічних показниках встановлено суттєві перевищення по деяким показникам, зокрема по вмісту азоту амонійного, ХСК, БСК5, фосфати.

Крім того спеціалістами ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» також були відібрані проби води Косівщинського вдсх. За результатами аналізу яких встановлено ознаки порушення біохімічних процесів: болотний запах, завищені кольоровість та аміак. Крім того вбуло встановлено факт мікробіологічного забруднення водойми, зокрема колі-індекси води, як індикаторний показник свіжого фекального забруднення в кількості від 2100 до 7500 колоній в 1 дм3 при санітарно-гігієнічній нормі для водойм такої категорії не більше 1000.

За результатами проведення 05.08.2016 комісійного обстеження Косівщинського водосховища та прилеглих поверхневих водних об’єктів, а також населених пунктів, детального та всебічного вивчення даної ситуації, з урахуванням лабораторних досліджень гідрохімічних та мікробіологічних показників якості води Косівщинського водосховища, р. Ільма, зворотних вод які відводяться з с. Сад, комісія дійшла висновку, що однією із можливих причин негативного санітарно-екологічного стану Косівщинського водосховища є саме відсутність системи очистки зворотних вод в с. Сад і, як наслідок, скидання неочищених зворотних вод в р. Ільма і надалі в водосховище.

За результатами проведених заходів, з метою недопущення подальшого погіршення санітарно-екологічного стану Косівщинського водосховища, ураховуючи значну соціальну напругу в регіоні, Державна екологічна інспекція у Сумській області задля вирішення питання підключення стоків с. Сад до каналізаційної системи м. Суми та ініціювання розгляду фінансування даного питання на найближчій сесії Сумської районної ради інформувала листами Голову Сумської районної ради та Сумську районну державну адміністрацію.

Додатково направлено інформацію Голові Косівщинської сільської ради щодо необхідності розгляду та вирішення в межах повноважень питання підключення стоків від житлових будинків с. Косівщина до наявної каналізаційної системи населеного пункту.

 

Також, з метою вивчення усіх факторів, які можуть впливати на стан забруднення Косівщинського водосховища, Інспекцією у 2018 році проведено позапланову перевірку Сумського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру в смт. Степанівка на предмет можливості забруднення водойм стічними водами.

На момент перевірки відведення господарсько-побутових стічних вод здійснювалося на власні очисні споруди з подальшим скидом на власні поля фільтрації (в кількості 3 шт.).

В 2017 році відповідно до Робочого Проекту «Реконструкція очисних споруд Обласного комунального закладу охорони здоров’я «Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер», проведена реконструкція очисних споруд. Робочий проект з розділом ОВНС розроблений НВФ «Вестар» в 2016 р.

Очисні споруди потужністю 60 м3/добу представлені установкою Біософ, яка складається з двох модулів, кожен з яких має три ступені очищення і складається з двох сталевих резервуарів. Очищені стічні води відводяться до колодязя для знезараження.

Знезараження стічних вод здійснюється завдяки постійному електричному струму в проточному електролізері, який проектується, з наступним нормативним контактом з хлором в контактному резервуарі.

Після знезараження стічні води подаються до 3-х біоставків-випаровувачів глибиною 2,5 м та загальною площею 3000 м2.  На момент перевірки перший біостав заповнений на 1/3, інші біоставки взагалі пусті та порослі рослинністю.

В ході перевірки спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції відібрані проби стічних вод для визначення ефективної роботи очисних споруд та якості стічних вод, що потрапляють на біоставки.

За результатами проведених досліджень встановлено перевищення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин в стічних водах, які надходять на біоставки в порівнянні з даними робочого проекту по ХСК (у 4,4 рази), БСК5 (у 6,6 разів), азоту амонійному (у 8,5 рази), фосфатам (у 48,2 рази) та завислим речовинам (у 2 рази).

При обстеженні біоставків-випаровувачів впливу на поверхневі водні об’єкти, а саме р. Сумка візуально не виявлено.