Інспекцією розроблено проект Алгоритму дій громадян при виявленні порушень, що можуть бути пов’язані із недотриманням вимог природоохоронного та іншого законодавства на території Сумської області

Статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» визначено право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Велика кількість звернень громадян, що надходять протягом останніх років до Державної екологічної інспекції у Сумській області (далі – Інспекція) стосовно порушень вимог природоохоронного законодавства, про порушення їх прав і законних інтересів, зокрема, права кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, передбаченого статтею 50 Конституції України, свідчить про актуальність проблем охорони довкілля та нагальну потребу у вжитті усіх передбачених чинним законодавством заходів щодо попередження екологічних порушень, відновлення порушених прав громадян та забезпечення ефективної роботи зі зверненнями громадян.

У зв’язку з тим, що деякі питання дотримання вимог природоохоронного законодавства відносяться до компетенції кількох органів державної влади, установ, організацій, а інформація стосовно їх повноважень не завжди відома як громадянам, так і іншим установам, мають місце непоодинокі випадки, коли громадяни помилково направляють звернення до установ з питаннями, що не входять до їх повноважень, оскільки не знають кому їх слід направляти, а також самі установи інколи перенаправляють звернення не за належністю.

Так, у 2017 році до Інспекції направлено за належністю 108 звернень (53% від загальної кількості отриманих), з яких 7 звернень у свою чергу Інспекцією було перенаправлено до інших установ, оскільки викладені в них питання знаходились поза межами компетенції Інспекції.

Вважаємо, що така ситуація є неприпустимою, оскільки призводить до зволікання у вирішенні питань, які турбують громадян, і які нерідко потребують оперативного реагування.

Ураховуючи викладене вище, з метою покращення поінформованості громадськості про повноваження державних органів, установ, організацій, задля налагодження ефективної взаємодії між ними та з метою створення зрозумілої та доступної для громадян процедури при виборі адресата – відповідального виконавця для вирішення порушених у зверненні питань, Інспекцією розроблено проект алгоритму дій громадян при виявленні порушень, що можуть бути пов’язані із недотриманням вимог природоохоронного та іншого законодавства на території Сумської області.

Зазначений проект Алгоритму був направлений зацікавленим службам для ознайомлення та надання пропозицій, які, у разі їх наявності, запропонували внести до нього відповідні зміни або погодили Алгоритм у такій редакції. Усі, окрім Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, від якого пропозиції по суті не були надані.

Ураховуючи те, що проект Алгоритму не був погоджений із Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області, Інспекцією прийнято рішення оприлюднити не затверджений Алгоритм, а його проект, оскільки він може бути корисним громадянам та іншим зацікавленим службам.

З документом можна ознайомитись на нашому сайті у розділі “Робота з громадськістю – Звернення громадян” http://deisumy.gov.ua/?page_id=1602