Пам’ятка для сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств щодо забезпечення організації дотримання вимог законодавства під час проведення робіт із пестицидами та агрохімікатами

Для попередження забруднення навколишнього природного середовища під час обробітку полів засобами захисту рослин Державна екологічна інспекція у Сумській області вимагає суворо дотримуватись вимог законодавства у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами.

Неправильне зберігання,  поводження з засобами захисту рослин та тарою, в якій вони знаходились,  може становити потенційну загрозу для навколишнього природного середовища, оскільки усі без винятку пестициди при ретельному вивченні виявляли мутагенну або інші негативні дії на живу природу і людину. Близько 90% усіх фунгіцидів, 60% гербіцидів і 30% інсектицидів є канцерогенними і надзвичайно токсичними для довкілля і людей.

Застосування пестицидів повинно бути організоване таким чином, щоб попередити їх надходження в повітряне середовище в концентраціях, які перевищують допустимі та вживання заходів щодо попередження накопичення в ґрунті стійких і активно мігруючих пестицидів.

Загальні вимоги щодо використання пестицидів визначені Законом України «Про пестициди та агрохімікати» та Державними санітарними правилами  «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98).

Основні вимоги:

1. Забороняється перевезення пестицидів у пошкодженій тарі. У випадку порушення пакування необхідно негайно вжити заходів до нерозповсюдження препарату в навколишньому середовищі (роздування вітром, розмивання дощем, тощо).

2. Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах.

Вхідні двері складу і брама огорожі повинні замикатися на замок. На дверях повинен бути попереджувальний напис: «Склад пестицидів. Стороннім вхід заборонено». Зберігання пестицидів на складі допускається тільки після його погодження установами Держпродспоживслужби і отримання паспорта. Паспортизація складу здійснюється щорічно.

3. Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10 град.С.

4. Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки необхідно сповістити населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи. При обробках установлюються санітарно-захисні зони від меж оброблюваних ділянок до водних джерел: при наземному методі з використанням гранульованих форм пестициду – 300 м; обприскуванні – 500 м; при авіаметоді – 1000 м (до рибогосподарських водойм не менше 2000 м).

5. Всі роботи з пестицидами обов’язково реєструються в спеціальному журналі.

6. Категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо у полі без засобів механізації.

7. До місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в спеціальних ємкостях. Заправка і завантаження апаратів не повинні супроводжуватися протіканням або розсипанням пестицидів.

8. Навантаження і розвантаження пестицидів повинно здійснюватися на спеціально обладнаних майданчиках, розташованих на відстані не менше 200м від житлових, тваринницьких приміщень.

9. При розміщенні об’єктів хімізації (склади, агрохімкомплекси, розчинні вузли і т.ін.) повинні бути здійснені заходи щодо охорони підземних вод (гідроізоляція, вибір ділянок із глибиною залягання ґрунтових вод не менше 2 метрів).

10. Категорично забороняється спуск у водойми незнезаражених колекторно-дренажних і стічних вод, що утворяться при митті тари, машин, устаткування, транспортних засобів і спецодягу, які використовувались при роботі з пестицидами.

11. Забороняється фумігація орного шару ґрунту пестицидами I та II класів небезпечності.

12. При проведенні авіаційно-хімічних робіт необхідно за три дні до початку сповістити населення даної території про місце, терміни і час проведення авіаційних обробок пестицидами та агрохімікатами. Оскільки на відстані ближче 1 км від місця авіаобробок заборонено проводити інші сільгоспроботи, пасіки необхідно перевезти  до іншого місця медозбору на відстань більше 5 км.

13. Забороняється проведення авіаобробок пестицидами на відстані ближче 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік; 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного фонду.

14. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності всіх суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

15. Тара, в якій зберігалися пестициди або агрохімікати (каністри, упаковки, пляшки, мішки, ємності) є небезпечною, тому обов’язково вона повинна передаватися спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензію міністерства екології та природних ресурсів України на поводження з небезпечними відходами.

Звертаємо Вашу увагу, що порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.