До уваги підприємств, що експлуатують сміттєзвалища!

Щороку у теплий період року через спекотну і суху погоду Сумщина стикається з проблемою виникнення пожеж на сміттєзвалищах та полігонах ТПВ, і кожного року до Інспекції надходять звернення від громадян про нові загоряння сміття і скарги на різке погіршення стану атмосферного повітря і самопочуття, оскільки в повітря при горінні сміття виділяються небезпечні для довкілля і здоров’я людей речовини, такі як діоксиди азоту, оксид вуглецю, сажа тощо. Під час згорання, наприклад, поліетиленового пакета, в повітря викидається до 70 хімічних сполук, більшість з яких є отруйними для людини. Чорний дим від горіння пластикового сміття містить канцерогенні поліциклічні вуглеводні. 

Пожежі виникають через антропогенний фактор: умисні підпали та необережне поводження з вогнем, а також внаслідок самозаймання сміття через порушення технології його захоронення.

У зв’язку із непоодинокими випадками недотримання правил екологічної та пожежної безпеки на сміттєзвалищах побутових відходів, що призводить до їх горіння та забруднення довкілля, зокрема атмосферного повітря, Державна екологічна інспекція у Сумській області наголошує на необхідності забезпечення виконання відповідних заходів з охорони довкілля та пожежної безпеки підприємствами, що експлуатують сміттєзвалища, а також недопущення випадків їх горіння.

Статтею 17 Закону України «Про управління відходами» визначено права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері управління відходами, зокрема обов’язок забезпечення утримання в належному санітарному і технічному стані об’єктів оброблення відходів та дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них. Згідно зі статтею 20 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря.

Власники або уповноважені ними органи суб’єктів господарювання зобов’язані забезпечувати переробку, утилізацію та своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціально відведені місця чи об’єкти.

У переважній більшості сміттєзвалища побутових відходів (місця видалення відходів) експлуатуються комунальними підприємствами. Оскільки відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування, наголошуємо також на необхідності забезпечення органами місцевого самоврядування здійснення належного контролю за станом екологічної та пожежної безпеки відповідними комунальними підприємствами.

Нагадуємо, що відповідно до статті 82 КУпАП порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 грн., і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 грн.

Стаття 78 КУпАП передбачає відповідальність за порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів:

  • викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 85 до 136 грн.;
  • перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 85 до 119 грн.

Тож закликаємо органи місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, які здійснюють складування та видалення твердих побутових відходів, вживати усіх необхідних заходів щодо недопущення загоряння відходів на полігонах та сміттєзвалищах!