9 травня 1992 року – Прийняття Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

9 травня 1992 року в Бразилії в Ріо-де-Жанейро була урочисто прийнята Рамкова конвенція ООН з питань зміни клімату (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Клімат Землі невпинно змінювався впродовж усієї її історії, у тому числі суттєво змінювалась і середня глобальна температура. Очевидно, що саме людський внесок у зростання температур упродовж останнього століття став визначальним – людство викидало в атмосферу парникові гази, тобто гази, здатні поглинати теплове випромінювання. Саме для стабілізація концентрацій парникових газів в атмосфері на такому рівні, що не допускав би небезпечного антропогенного впливу на клімат планети, була прийнята Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату.

Станом на 2023 рік Рамкову конвенцію підписали 198 країн світу, включаючи усі країни колишнього СРСР та всі держави з розвиненою економікою. Україна ратифікувала її в 1996 році.

Конференції сторін конвенції збираються один раз на декілька років для розгляду втілення положень Рамкової конвенції, ухвалення рішень з подальшої розробки правил конвенції і переговорів щодо нових зобов’язань. Найвідомішим рішенням конференцій є Кіотський протокол, що був прийнятий у 1997 році у місті Кіото на третій конференції.

Згідно з Кіотським протоколом країни домовилися скоротити та стабілізувати рівень викидів парникових газів. Кожна держава отримала певні квоти на викиди до атмосфери парникових газів, а невикористані ліміти країни отримали можливість продавати.

У 2015 році на зміну Кіотському Протоколу було укладено Паризьку угоду, згідно з якою усі держави світу, незалежно від рівня економічного розвитку, повинні докласти зусиль до зменшення викидів парникових газів.

Згідно з Паризькою кліматичною угодою країни-учасники в індивідуальному порядку визначають свої національні внески у досягнення спільної мети і переглядають їх раз на 5 років. 

Україна ратифікувала Паризьку кліматичну угоду в 2016 році, крім того, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна взяла на себе низку зобов’язань щодо формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату.