Результати лабораторних досліджень поверхневих вод сумських водойм

Державною екологічною інспекцією у Сумській області систематично здійснюється контроль за станом водних об’єктів на території Сумської та Степанівської ОТГ. Минулого тижня, на доручення начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, фахівці Інспекції спільно із представниками відповідних структурних підрозділів та установ провели обстеження водних об’єктів і здійснили відбір проб води з Косівщинського водосховища та у кількох контрольних точках з річок: Сумка (при виході з Косівщинського водосховища, в м. Суми біля мосту по вул. Захисників Сумщини-вул. Лугова, при впадінні в р. Псел) та Стрілка (в районі Центрального ринку м. Суми при впадінні в р. Сумка).

Станом на сьогодні гідрохімічний аналіз зазначених зразків завершено. За результатами вимірювань встановлено, що на момент відбору проб усі показники складу та властивостей вод відповідали встановленим гранично допустимим концентраціям (ГДК) для задоволення господарсько-побутових та інших потреб населення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України (№ 721 від 02.05.2022 р.). Виключенням стало лише незначне перевищення вмісту заліза у двох пробах води з р. Сумка біля мосту по вул. Захисників Сумщини-вул. Лугова та в р. Стрілка в районі Центрального ринку м. Суми при впадінні в р. Сумка. Недостатній рівень розчинного кисню встановлено у пробі води з р. Сумка біля мосту по вул. Захисників Сумщини – 3,04 мгО2/дм3 при ГДК не менше 4 мгО2/дм3.

Також в усіх відібраних пробах вимірювання показали незначне підвищення рівня органічної складової, а саме: біохімічного споживання кисню (БСК5) та хімічного споживання кисню (ХСК).

Підвищений рівень ХСК та БСК5 може свідчити про органічне забруднення водних об’єктів, адже чим більше у воді органіки, тим більше кисню необхідно для процесу її окиснення.