Інспекцією проведено дослідження води у водних об’єктах в с. Будилка

З метою перевірки інформації щодо незадовільного стану водойм в с. Будилка Лебединської міської громади та загибелі риби в них, отриманої від громадян, фахівцями Інспекції, із залученням представників органів місцевого самоврядування та представників місцевої громади, було обстежено акваторію та прибережні смуги двох ставів, розташованих безпосередньо в с. Будилка – «технологічної» водойми місцевого підприємства та водойми загального користування в місцях, вказаних представниками місцевої громади.

Візуально в місцях обстеження на поверхні води та в заберегах було виявлено поодинокі особини загиблої риби – до 5 шт. На поверхні води спостерігалися також рослинні залишки (листя, пух) та водна рослинність.

З метою контролю якості води поверхневих водних об’єктів було відібрано 5 проб води в обох ставках (1-став загального користування, 2-став загального користування – дамба між «технологічним» ставом та ставом загального користування, 3-став «технологічний» – дамба між «технологічним» ставом та ставом загального користування,  4-став «технологічний» біля мосту на виході р. Будилка, 5-р. Будилка вихід із «технологічного» ставу).

За результатами проведених Інспекцією досліджень проб води, відібраних 23.06.2023, встановлено достатньо високі, у порівнянні з нормативними, концентрації по ХСК (1 – 46,0  мг/л; 2 – 62,0 мг/л; 3 – 76,0 мг/л; 4 – 84,0 мг/л; 5 – 88,0 мг/л при нормі 30,0 мг/л для господарсько-побутових водойм) та БСК5 (1 – 8,6 мг/л; 2 – 11,6 мг/л; 3 – 14,2 мг/л; 4 – 15,8 мг/л; 5 – 16,5 мг/л при нормі 3,0 мг/л для господарсько-побутових водойм).

Порівнюючи результати досліджень проб води, відібраних Інспекцією 23.06.2023, з тими, що були відібрані 14.06.2023, спостерігається тенденція до зниження концентрації ХСК та БСК5 (14.06.2023 було встановлено достатньо високі, у порівнянні з нормативними, концентрації забруднюючих речовин в обох ставах по ХСК (46,0 мг/л та 103,2 мг/л при нормі 30,0 мг/л) та БСК5 (8,6 мг/л та 25,1 мг/л при нормі 3,0 мг/л). Також значно покращилась ситуація із вмістом розчинного кисню: його концентрація у воді збільшилась до 5,6 – 8,32  мгО2/л (при мінімальній допустимій нормі 4,0 мгО2/л) проти показника 14.06.2023 – який становив менше 1,0 мгО2/л.

/До відома: ХСК – кількість кисню, яка споживається при хімічному окисленні органічних і неорганічних речовин, які містяться у воді, під дією окислювачів, БСК5 – показник забруднення води органічними сполуками, що визначається кількістю кисню, що витратився на окиснення забруднюючих речовин, що містяться в одиниці об’єму води, за встановлений час (зазвичай 5 діб – БСК5) в аеробних умовах. ХСК та БСК5 – інтегровані показники вмісту органічних речовин в воді водного об’єкту./

При цьому у відібраних пробах води з водного об’єкту, на момент проведення досліджень Інспекцією не виявлено високих концентрацій хімічних речовин, зокрема: нітратів, нітритів, амонію, сульфатів, хлоридів та фосфатів, які б свідчили про забруднення водойми промисловими чи господарсько-побутовими стоками.