Держекоінспекція долучилася до обговорення освітньої програми для майбутніх екологів – студентів СумДУ

Державна екологічна інспекція у Сумській області взяла участь у роботі експертної ради роботодавців при Сумському державному університеті. Задачею комісії було обговорення та затвердження навчального плану, програм дисциплін та практики за спеціальністю “Екологія”. Це необхідно для проходження чергової акредитації вишу за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”.

Окрім того, що Інспекція є  членом  експертної  ради  роботодавців СумДУ, на її базі функціонує кафедра екології та природозахисних технологій, а тому державні інспектори постійно беруть участь в подібних заходах. Представником Інспекції під час роботи експертної комісії був заступник начальника відділу державного екологічного контролю водних ресурсів Віталій ЛИТВИН. Цей вибір не випадковий, оскільки він систематично виступає рецензентом кваліфікаційних робіт та проводить заняття і гостьові лекції для студентів СумДУ.

У ході обговорення члени експертної комісії підіймали питання щодо удосконалення складових навчального процесу студентів. За результатами роботи були враховані всі пропозиції вченої ради й експертів. Це дозволить підготувати висококваліфікованих професійних екологів, здатних працювати в умовах швидкозмінного, багатофункціонального середовища, впливати на розвиток екологічної свідомості широких верств населення, та розв’язувати спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі екології, охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування.

Державна екологічна інспекція у Сумській області висловлює сподівання, що серед абітурієнтів і студентів-екологів СумДУ знайдуться наші майбутні висококваліфіковані колеги!