Тривають роботи з ліквідації забруднення підземних вод в районі діяльності НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «УКРНАФТА» на території Роменського району

У 2008 році в ході проведення аналізу матеріалів моніторингових досліджень стану підземних вод в районі УППГ-1 Андріяшівського родовища НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на території Роменського району фахівцями Інспекції було встановлено факт забруднення підземних вод нафтопродуктами.

З метою ліквідації виявленого забруднення підземних водоносних горизонтів нафтопродуктами у 2008 році Харківським Державним Гідроекологічним  інститутом Відділом «Гідроек» «УкрНДІІНТВ» розроблений Робочий проект «Система інженерного захисту проммайданчика УППГ-1 Андріяшівського родовища», висновок державної екологічної експертизи № 22/04-09 від 09.02.2009.

Процес вилучення нафтопродуктів розпочався 12.04.2009. За період з 2009 по 2018 рр. з підземних водоносних горизонтів підприємством було вилучено 7740 л вуглеводневої суміші. Відповідно до даних щорічного обліку спостерігається тенденція до зменшення об’ємів суміші. Роботи з ліквідації забруднення тривають.

На даний час моніторингові дослідження стану підземних вод здійснюються НДПІ ПАТ «Укрнафта», результати яких оформлюються Звітом про «Проведення гідрохімічного моніторингу Андріяшівського газоконденсатного родовища Сумської області та дослідження з 30 спостережних свердловин в районі факельного амбару УППГ-1 Андріяшівського газоконденсатного родовища».

Крім того, відповідними фахівцями проводяться гідробіологічні спостереження, оскільки в районі впливу об’єктів підприємства знаходиться Андріяшівсько-Гудимівський державний гідрологічний заказник.

Відповідно до Звіту про екологічні дослідження: «Природоохоронний біологічний та гідробіологічний моніторинг лісових, лучних та водних екосистем на території Андріяшівського газоконденсатного родовища НГВУ «Полтаванафтогаз», проведеного ТОВ «СВНЦ Інтелект-сервіс ЛТД» у 2018 році, негативного впливу на стан лісових, лучних та водно-болотних екосистем не виявлено.

 

 

 

Крім того, в ході даних досліджень, у 2018 році вперше на зазначених територіях виявлено локапітери рідкісних видів рослин, занесених до Червоної Книги України – баранця звичайного, зелениці сплюснутої та плауна річного, а також регіонального рідкісного виду – верби розмаринової.

Також виявлено евгідрофітне угруповання плаваючої рослинності з домінуванням видів водяного жовтецю.

баранець звичайний
верба розмаринова
водяний жовтець
зелениця сплющена
плаун річний