Біорізноманіття України – неоціненне національне багатство!

22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття, який було засновано у 2000 році резолюцією Генасамблеї ООН. Він має на меті привернути увагу людства до проблеми знищення та незворотних змін природного середовища, винищення цілих видів, хижацького освоєння природних ресурсів.

На території Сумської області можна зустріти численні види рослин, грибів, тварин і мікроорганізмів разом з різноманітними середовищами їх існування. За офіційними даними, представленими у 2021 році в Регіональній доповіді про стан навколишнього середовища, рослинний світ Сумської області налічує понад 2300 видів, серед яких 55 видів занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку, та 123 – до Офіційного переліку регіонально рідкісних рослин. Фауна області представлена 447 видами хребетних тварин, з яких налічується 296 видів птахів, 78 – ссавців, 55 – риб, 11 – земноводних, 7 – плазунів та 1 вид міног (круглоротих).

Однією з головних причин природного багатства Сумщини є розташування наших територій у межах двох фізико-географічних зон – Полісся і Лісостепу. Втім останні півстоліття виснажливе антропогенне навантаження призвело до значного руйнування навколишнього природного середовища, збіднення його кількісного і якісного складу. За час господарської діяльності людини площа природних угідь Сумщини значно скоротилась, а стан багатьох існуючих екосистем – незадовільний. І така тенденція спостерігається в усьому світі. Зокрема, за даними науковців, за останні 400 років планета втратила близько 100 видів лише хребетних тварин. На цей час приблизно 22 тисячі видів рослин і тварин перебувають на межі зникнення.

Але варто завжди пам’ятати, що біологічне різноманіття органічного світу нашої планети принципово важливе для життєдіяльності людини. Тому для Державної екологічної інспекції у Сумській області воно є одним із базових понять всього природоохоронного напрямку.