21 липня 2020 року Верховною Радою України в першому читанні був схвалений законопроект «Про управління відходами»

21 липня 2020 року Верховною Радою України в першому читанні був схвалений законопроект №2207-1-д «Про управління відходами». Вперше за багато років в Україні з’явився шанс вирішити проблему неналежного поводження з відходами.

Проблема відходів в Україні вирізняється особливою масштабністю і значимістю, як внаслідок домінування в національній економіці ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики. Значні масштаби ресурсокористування та енергетично-сировинна спеціалізація національної економіки разом із застарілою технологічною базою визначали і надалі визначають високі показники утворення та нагромадження відходів.

Законопроект спрямований на вдосконалення системи управління відходами, забезпечення законодавчого та нормативно-правового регулювання відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог директив Європейського Союзу, покращення стану навколишнього природного середовища та досягнення цілей сталого розвитку.

Саме прийнятий законопроект «Про управління відходами» має встановити у галузі нові прозорі правила та дозволить побудувати сучасну інфраструктуру управління відходами.

Сьогодні галузь працює ще за правилами, встановленими у 1998 році Законом України “Про відходи”. Проте, за цей час змінилися не лише технології збирання, переробки та захоронення відходів, а й їх склад: одним з основних видів пакування став пластик, а кількість небезпечних відходів збільшилась. У 2019 році перероблено лише близько 6 % побутових відходів, а небезпечних – близько 25 %. Усі інші захоронюються на полігонах та звалищах, які, до речі, не відповідають екологічним нормам. Відповідно, чинні правила не сприяють появі сучасних сміттєпереробних заводів та запровадженню провідних європейських правил, тому в Україні назріло питання комплексної зміни законодавства у цій галузі.

Слід зазначити, що проектом Закону в національне законодавство інтегруються основні норми європейського законодавства у сфері поводження з відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами,  запровадження системи розширеної відповідальності виробника, запровадження принципу «забруднювач платить».

Також він передбачає створення і діяльність інформаційної системи управління відходами, що призведе до спрощення системи обліку та звітності, подання декларацій і здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Запровадження ієрархії поводження з відходами означає вимогу управляти ними у такій послідовності:

– запобігання утворенню

– повторне використання

– рециклінг (переробка вторинної сировини)

– відновлення, в тому числі спалювання з відновленням енергії (різні технології утилізації відходів

– видалення (захоронення).

Запровадження системи розширеної відповідальності виробника встановлює вимогу для виробників упаковки нести відповідальність за повний цикл життя створеної упаковки, батарей, акумуляторів, електричного та електронного обладнання, зношених шин, відпрацьованих олив, мастил, транспортних засобів тощо.

Пропонується також посилити контроль за збиранням та обробленням небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування такої діяльності.

Законопроект також пропонує встановити систему поводження з муніципальними відходами, зокрема визначає порядок їх збирання, вивезення та оброблення. Він визначає також вимоги щодо впровадження роздільного збирання муніципальних відходів та їх рециклінгу, передбачає чіткі вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

Крім цього, передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення, якими встановити систему відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами.

Наразі проект Закону про управління відходами знаходиться у профільному Комітеті Верховної Ради для підготовки до другого читання.