До уваги суб’єктів господарювання: Екологічна академія запрошує екологів підприємств на навчання

Державна екологічна Академія післядипломної освіти та управління Міністерства енергетики та захисту довкілля України планує з 13 по 17 квітня​ 2020 року провести на розрахунковій основі чергові курси підвищення кваліфікації спеціалістів природоохоронних служб підприємств на тему «Організація та здійснення управління і контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища суб’єктами господарювання».

Навчально-тематичний план курсів (36 годин) передбачає такі навчальні модулі:

– охорона атмосферного повітря та водних ресурсів;

– поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами;

– здійснення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– охорона земельних ресурсів та зелених насаджень;

– дозвільні документи на викиди і скиди забруднюючих речовин, утворення і розміщення відходів;

– первинний облік та спостереження, правила технічної експлуатації газоочисних установок;

– методики розрахунку збитків за понадлімітні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– забруднення та засмічення водних та земельних ресурсів;

– методи інструментально-лабораторного контролю (моніторингу);

– зміни у законодавстві, насамперед, на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

– впровадження оцінки впливу виробничої діяльності на довкілля у напрямі реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища; – поводження з відходами тощо.

Курси відбудуться в приміщенні Державної екологічної Академії післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2). Реєстрація слухачів відбудеться 13 квітня о 13 годині, початок занять – 13 квітня о 13 годині 30 хвилин, закінчення – 17 квітня о 12 годині.

До висвітлення питань, винесених на розгляд слухачів, крім фахівців Державної екологічної Академії, залучаються спеціалісти Міністерства енергетики та захисту довкілля України та Державної екологічної інспекції України.

Після закінчення курсів та успішного проходження випускного тестування слухач отримує свідоцтво встановленого зразка та набір нормативно-законодавчих актів відповідно до тематики курсів(біля 310 одиниць) в електронному вигляді.

Додаткову інформацію щодо організації курсів можна отримати у відповідального за організацію курсів, професора кафедри екології та екологічного контролю Чумака Євгена Борисовича за тел. 050-412-68-24, 098-428-61-37, e-mail: evg_chum@bigmir.net.