Черговим не допуском до перевірки на підставі доручення Прем’єр-міністра України відзначився ДП “Глухівський агролісгосп”

Сьогодні, 27.02.2020, Державна екологічна інспекція у Сумській області здійснила чергову спробу розпочати позапланову перевірку ДП “Глухівський агролісгосп” на підставі доручення Прем’єр-міністра України. Проте, директор агролісгоспу Руслан Клєйншмідт вирішив не відступати від обраної ним тактики уникнення перевірки, тому знову «здивував» перевіряючих не допуском. Свою відмову пояснив тим, що йому «не надано підстави для проведення перевірки».

Вважаємо за необхідне нагадати, що однією з підстав для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» (далі – Закон) є доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. У частині 3 статті 6 Закону зазначено, що суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

У частині 5 статті 7 Закону чітко визначено, які документи має пред’явити інспектор: «Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення)».

З підставою директор був ознайомлений, і направлення на перевірку, у якому ця підстава зазначена, а також службові посвідчення, були надані, як того вимагає Закон.

З огляду на це, стає очевидним, що не допуск до перевірки з боку керівника агролісгоспу, якому, виявляється, Закон не писаний, є протиправним і безпідставним, а уникнення перевірки більше схоже на уникнення від відповідальності.

Хочеться знову запитати у пана Руслана Адольфовича: що ви приховуєте від контролюючих органів? І чому ваші слова розходяться із діями?