Чим ближче до центру Сум, тим гірше: Інспекція проаналізувала якість води у р. Сумка

Державна екологічна інспекція у Сумській області, відповідно до протокольного доручення засідання комісії з питань розгляду звернень громадян при Сумській облдержадміністрації, забезпечує постійний контроль за вмістом забруднюючих речовин у річці Сумка. Останній відбір проб у чотирьох створах р. Сумка, та з Косівщинського водосховища і р. Стрілка здійснювався 05.11.2019. Відділом інструментально-лабораторного контролю вже проведено вимірювання показників складу та властивостей поверхневих вод у відібраних пробах.

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що у пробі води, відібраної із р. Сумка в с. Степанівка, наявне перевищення вмісту заліза у 1,8 разів у порівнянні з гранично допустимою концентрацією (далі – ГДК) для водойм рибогосподарського використання, а рівень біологічного споживання кисню (далі – БСК5) більший у 1,4 рази за ГДК.

У Косівщинському водосховищі (в районі дамби) вміст як заліза, так і БСК5 перевищено у 3,2 рази. Проте, вже на виході з “Сумського моря”, якість води у р. Сумка дещо погіршується: у пробі виявлено заліза у 4,1 рази більше за норму, а рівень БСК5 перевищено в 3,4 рази.

У пробі, відібраній із Сумки в районі мосту по вул. Герцена, вміст заліза ще вищий – у 5,7 разів більше за ГДК, а БСК5 – у 3,9 рази. Крім того, у зазначеній пробі виявлено і незначне перевищення рівня хімічного споживання кисню  – в 1,3 рази.

Найбільше ж відхилень від встановлених гранично допустимих концентрацій має р. Стрілка. У пробі, відібраній з річки в районі Центрального ринку Сум, окрім високого вмісту заліза (у 9,4 разів) та завищеного рівня БСК5 (у 2,8 рази), виявлено перевищення вмісту сульфатів в 1,3 рази в порівнянні з ГДК, а також надвисоку концентрацію нітритів – у 17,3 разів більше за норму.

У пробі, відібраній з р. Сумка в районі мосту по вул. Троїцькій, безпосередньо перед її впадінням у р. Псел, встановлено перевищення вмісту заліза у 7,2 рази, рівня БСК5 – у 2,6 рази та концентрації нітритів у 1,75 рази в порівнянні гранично допустимими концентраціями.

Відтак, за результатами гідрохімічного аналізу, простежується негативний вплив р. Стрілки на якісний стан води в р. Сумка. На жаль, майже вся територія берегів р. Стрілка,  яка в межах Сум протікає по території приватного сектору, – захаращена та вкрита побутовим сміттям, що і призводить до погіршення якісного стану цієї річки, в подальшому, зокрема, і р. Сумка. І, в цілому, спостерігається така тенденція по р. Сумка: чим ближче до місця впадіння її у р. Псел, тим гірше її стан.