Інспекція інформує про результати аналізу проб води, відібраних у р. Сейм

Станом на сьогодні завершений гідрохімічний аналіз поверхневих проб вод р. Сейм, відібраних 12 та 14 жовтня 2019 року. Крім встановлених перевищень показника ХСК та низького вмісту розчиненого кисню, зафіксовано перевищення показника БСК5 (біологічне споживання кисню – це кількість розчиненого кисню, виражена у міліграмах, яка необхідна для окислення органічних сполук, що знаходяться у 1 дм3 води в аеробних умовах в результаті біохімічних процесів):

  • р. Сейм с. Нові Вирки Білопільського р-ну – 11,3 мгО2/дм3 у порівнянні з гранично-допустимою концентрацією (ГДК) 3 мгО2/дм3 (для водойм рибогосподарського використання);
  • р. Сейм с. Піски Буринського р-ну – 16,5 мгО2/дм3 у порівнянні з ГДК 3 мгО2/дм3;
  • р. Сейм с. Чумакове Буринського р-ну – 6,0 мгО2/дм3 у порівнянні з ГДК 3 мгО2/дм3;
  • р. Сейм с. Зінове Путивльського р-ну – 9,0 мгО2/дм3 у порівнянні з ГДК 3 мгО2/дм3.

 

Також, 15, 16 та 17 жовтня 2019 року спеціалістами Інспекції було відібрано проби поверхневої води у р. Сейм у п’яти контрольних створах.

За результатами проведених гідрохімічних досліджень встановлено, що якість води у відібраних пробах по переважній більшості показників відповідає встановленим гранично – допустимим концентраціям для водойм рибогосподарського використання, за виключенням:

  • Створ № 1 – с. Рижівка Білопільського р-ну (15.10.19) – встановлено перевищення показника БСК5 – 9,1 мгО2/дм3 у порівнянні з ГДК 3мгО2/дм3;
  • Створ № 2 – с. Піски Буринського р-ну (15.10.19) – встановлено перевищення показника БСК5 – 5,5 мгО2/дм3 у порівнянні з ГДК 3мгО2/дм3;
  • Створ № 3 – с. Чумакове Буринського р-ну – встановлено перевищення показника БСК5 – 5,8 мгО2/дм3 (15.10.19) та 8,6 мгО2/дм3 (17.10.19) у порівнянні з ГДК 3мгО2/дм3;
  • Створ № 4 – с. Сафонівка Путивльського району (16.10.19) – вміст розчиненого кисню становить 1,5 мгО2/дм3 (при ГДК 6,0 мгО2/дм3); встановлено перевищення показника БСК5 – 8,9 мгО2/дм3 у порівнянні з ГДК 3мгО2/дм3;

 

У створі № 5 – р. Сейм в с. Озаричі Конотопського району (17.10.19) перевищень не встановлено.