ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ МАСТИЛАМИ (ОЛИВАМИ)!

Державна екологічна інспекція у Сумській області нагадує суб’єктам господарювання Сумської області, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), про необхідність своєчасного звітування  про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012р. №1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)».

Інформацію необхідно надсилати до Інспекції, щокварталу до 10 числа наступного місяця на е-mail: sumy@dei.gov.ua  або поштою:  а/с 1 ВПЗ «Суми», 40000.

Неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів,  відповідно до ст.6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є підставою для здійснення Інспекцією позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.