Інспекцією проведені гідрохімічні дослідження води в річках Сумка, Стрілка та Косівщинському водосховищі

На виконання протокольного доручення засідання постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Сумській обласній державній адміністрації Державна екологічна інспекція у Сумській області забезпечує постійний контроль за вмістом забруднюючих речовин у таких водних об’єктах як р. Сумка та Косівщинське водосховище.

19 березня 2019 року спеціалістами Інспекції були відібрані проби поверхневої води у 6 створах:

 • Створ № 1 – р. Сумка, с. Степанівка Сумського району;
 • Створ № 2 – Косівщинське водосховище (з дамби);
 • Створ № 3 – р. Сумка (вихід з Косівщинського водосховища);
 • Створ № 4 – р. Сумка (м. Суми, з мосту по вул. Герцена – Лугова);
 • Створ № 5 – р. Сумка (м. Суми, при впадінні в р. Псел, з мосту по вул. Троїцька);
 • Створ № 6 – р. Стрілка при впадінні в р. Сумка (район Центрального ринку).

Відділом інструментально-лабораторного контролю Інспекції, уповноваженим на право проведення вимірювань в об’єктах довкілля, проведені вимірювання вмісту забруднюючих речовин у відібраних пробах.

За результатами вимірювань встановлено наступне:

Якість води у відібраних пробах, в цілому, відповідає встановленим гранично – допустимим концентраціям для водойм рибогосподарського використання, за виключенням:

 • У створі № 1: встановлено перевищення вмісту сульфатів у 1,3 рази в порівнянні з гранично-допустимою концентрацією (далі ГДК); заліза – у 1,7 рази в порівнянні з ГДК; по БСК5 (біохімічне споживання кисню – кількість розчиненого кисню, виражена у міліграмах, необхідна для окислення органічних сполук, які знаходяться в 1 літрі води, в аеробних умовах в результаті біохімічних процесів) – у 1,6 разів у порівнянні з ГДК;
 • У створі № 2: встановлено перевищення вмісту по БСК5 – у 2,2 рази у порівнянні з ГДК;
 • У створі № 3: встановлено перевищення вмісту сульфатів у 1,6 рази в порівнянні з ГДК; заліза – у 2,8 рази в порівнянні з ГДК; по БСК5 – у 2 рази у порівнянні з ГДК;
 • У створі № 4: встановлено перевищення вмісту сульфатів у 1,5 рази в порівнянні ГДК; заліза – у 3,2 рази в порівнянні з ГДК; по БСК5– у 2,5 рази у порівнянні з ГДК;
 • У створі № 5: встановлено перевищення вмісту сульфатів у 1,6 рази в порівнянні ГДК; заліза – у 3,6 рази в порівнянні з ГДК; БСК5 – у 2 рази у порівнянні з ГДК;
 • У створі № 6: встановлено перевищення вмісту сульфатів у 2,4 рази в порівнянні з ГДК; нітритів – у 4,3 рази у порівнянні з ГДК; заліза – у 9,7 разів в порівнянні з ГДК; по БСК5 – у 3 рази у порівнянні з ГДК.

Результати вимірювань свідчать про наявність негативного впливу р. Стрілки на якісний стан води в р. Сумка. Річка Стрілка протікає в межах м. Суми по території приватного сектору. Береги річки захаращені, не виключається потрапляння стічних вод з приватних будинків. На жаль, майже вся територія берегів р. Стрілка вкрита побутовим сміттям, що призводить до погіршення якісного стану як цієї річки, так і Сумки, до якої вона впадає.