Коли є що приховувати… Або чому КП “Міськводоканал” Сумської міської ради вкотре недопустив фахівців Державної екологічної інспекції у Сумській області до перевірки

Державна екологічна інспекція у Сумській області вкрай занепокоєна ситуацією, яка склалась в результаті діяльності КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. Зокрема, стосовно забруднення р. Псел зворотними водами, які скидаються після загальноміських очисних споруд.
Дана проблема має значну суспільну вагу та створює суттєвий резонанс та соціальну напругу серед населення м. Суми та району.
До Інспекції надходять усні та письмові звернення громадян щодо вирішення питання припинення скиду забруднених стічних вод КП «Міськводоканал» Сумської міської ради та забруднення р. Псел.
19.09.2018 на адресу Інспекції надійшло чергове звернення з даного питання, яке стосується порушення вимог природоохоронного законодавства внаслідок скиду КП «Міськводоканал» Сумської міської ради забруднених стічних вод і, як наслідок, забруднення р. Псел. Державною регуляторною службою України у порядку ст. 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності» надано погодження № 9626 на проведення Інспекцією позапланового заходу державного нагляду (контролю).
11.10.2018 державні інспектори прибули до КП «Міськводоканал» Сумської міської ради з метою проведення позапланової перевірки викладених у зверненні тверджень, але посадові особи підприємства: головний інженер та начальник юридичного відділу КП «Міськводоканал» Сумської міської ради повідомили, що вони не уповноважені допускати інспекторів до перевірки, після чого, зареєструвавши направлення у канцелярії, державні інспектори були змушені залишити приміщення підприємства, не розпочавши перевірку. Аналогічна ситуація спостерігалась протягом кількох наступних днів.
Після чого на адресу Інспекції надійшов лист за підписом керівника КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, у якому Інспекцію було поінформовано про причини не допуску до перевірки.
Підприємство мотивувало свої дії тим, що нібито Державна екологічна інспекція у Сумській області не входить до переліку органів державного нагляду (контролю), визначених статтею 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і дія цього закону не поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері природоохоронного законодавства. А також у листі йшлося про відсутність, на думку посадовців Міськводоканалу, правових підстав для проведення планової перевірки у зв’язку зі скасуванням Наказу Мінприроди № 464 від 10.09.2008, яким був затверджений Порядок організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.
Інспекція вважає твердження КП «Міськводоканал» Сумської міської ради помилковим та упередженим.
Так, відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 19.04.2017 № 275, основним завданням Держекоінспекції є реалізація державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності визначені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).
У статті 2 цього Закону зазначено, що «дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Частиною другою статті 2 Закону визначено, що «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю на кордоні, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і радіомовлення».
Таким чином, відносини, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів не входять до переліку відносин, на які дія Закону не поширюється.
В частині четвертій ст. 2 Закону, яку Міськводоканал використав як аргумент для своїх протиправних дій, висмикнувши слова з контексту, йдеться про ті органи державного нагляду (контролю), що здійснюють державний нагляд у встановленому Законом порядку та з урахуванням особливостей, що визначені іншими нормативними актами: «Заходи контролю здійснюються органами Державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні), державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (крім здійснення державного нагляду за провадженням діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не підлягає ліцензуванню), державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зокрема державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації – з урахуванням особливостей, встановлених Повітряним кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними правилами України), та міжнародними договорами у сфері цивільної авіації».
Ураховуючи той факт, що згода на проведення позапланового заходу була надана Інспекції Державною регуляторною службою України, посадові особи КП «Міськводоканал» Сумської міської ради своїми твердженнями та вільним трактуванням нормативно-правових актів поставили під сумнів дії та повноваження державних установ, одна з яких, до речі, реалізує державну регуляторну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, і у якої до сьогодні питань стосовно законності виконання своїх повноважень територіальними органами Держекоінспекції не виникало…

Ситуація із недопусками до проведення заходів державного нагляду (контролю) виникала протягом останніх 2-х років неодноразово. Керівництвом КП «Міськводоканал» Сумської міської ради державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Сумської області не обґрунтовано не допускались до перевірок як планових, так і позапланових.
Вважаємо особливо кричущим той факт, що керівництво комунального підприємства порушує законні права громадян на чисте довкілля, не допускаючи державних інспекторів на позапланові перевірки за зверненнями фізичних осіб.
Фактично КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, яке внесено до Переліку 100 найбільших забруднювачів навколишнього середовища України по скидах забруднених стічних вод у водні об’єкти, на даний час безконтрольно провадить свою діяльність та забруднює навколишнє середовище, що підтверджується результатами проведених Інспекцією заходів з обстеження території з вільним доступом в районі скидових колекторів підприємства та інструментально-лабораторних досліджень як Інспекції, так і інших уповноважених органів.


Нагадаємо про значний суспільний резонанс, який був викликаний викладеним у вересні цього року в мережі Інтернет відео із фактами незадовільного стану р. Псел в районі очисних споруд, після чого Інспекцією спільно з представниками засобів масової інформації на території з вільним доступом було проведено відбір проб зворотних вод після очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у безпосередньому місці скиду в річку (дві труби) та відбір проб води з р. Псел нижче та вище скиду.
(Про результати інструментально-лабораторних досліджень Інспекція інформувала раніше http://deisumy.gov.ua/?p=1864)

Відповідна інформація буде направлена до Сумського міського голови для негайного реагування на ситуацію, яка пов’язана із діяльністю КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, з метою недопущення подібних кричущих випадків порушення посадовими особами Міськводоканалу конституційних прав громадян на безпечне довкілля.
Також Інспекцією готуються матеріали для звернення до суду.