Стан очисних споруд Сумської області залишає бажати кращого

Актуальною проблемою сьогодення, безперечно, є охорона та збереження навколишнього середовища, раціональне, економне використання природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та зменшення антропогенного впливу на нього.

Одним із напрямків, в контексті охорони природи, є охорона та раціональне використання водних ресурсів, зокрема поверхневих вод.

Пріоритетною складовою в охороні поверхневих вод, є контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства підприємствами, що здійснюють збір, очищення та відведення зворотних вод в поверхневі водні об’єкти Сумської області, зокрема підприємства житлово-комунального господарства населених пунктів області.

На даний час на території Сумської області наявні 19 підприємств водогінно-каналізаційного господарства всіх форм власності, у т.ч.  комунальні – 13, приватні – 6, а також 2 промислових підприємства які здійснюють водовідведення господарсько-побутових та виробничих стічних вод від населення та підприємств Сумської області.

Загальна потужність 33 комплексів очисних споруд стічних вод становить близько 296,0 тис.м3/добу.

За результатами проведених Державною екологічною інспекцією у Сумській області заходів державного нагляду (контролю) та аналізу якості зворотних вод, які відводяться в поверхневі водні об’єкти, протягом 2017 року спостерігається тенденція до стійкого збільшення скидання забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти з перевищенням допустимих нормативів майже всіма підприємствами житлово-комунального господарства, що призводить до забруднення поверхневих водних об’єктів та погіршення їх екологічного стану.

Очисні споруди працюють недостатньо ефективно і не забезпечують належне очищення стічних вод внаслідок чого забруднені стоки скидаються в ріки, що в свою чергу призводить до їх забруднення.

Основних причин незадовільної роботи очисних споруд є декілька:

– технології очистки стічних вод морально застаріли, оскільки переважна більшість комплексів побудовані в 70-х роках минулого сторіччя і з того часу не модернізувались;

– обладнання очисних споруд застаріле та зношене і не забезпечує належної очистки стоків, оскільки роботи з їх капітального ремонту або реконструкції не проводяться;

– відсутність належної уваги та фінансування з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на вирішення даних проблем.

Найбільш загрозлива ситуація склалась на даний час в м. Конотоп, м. Дружба, м. Середина Буда та смт. Ямпіль, де взагалі відсутня біологічна очистка стічних вод.

В смт. Велика Писарівка взагалі відсутня система централізованого водовідведення каналізаційних стічних вод. Всі стоки відводяться на вигріб.

Решта наявних очисних споруд населених пунктів області працюють, проте недостатньо-ефективно та не забезпечують нормативну очистку зворотних вод.

Особливої уваги в ракурсі роботи загальноміських очисних споруд заслуговує КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, який є надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам, організаціям та установам м. Суми, а з 2017 року внесений до Переліку 100 найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища України.

Очисні споруди м. Суми, побудовані в 70-х роках минулого сторіччя фізично, морально застарілі і не відповідають сучасним вимогам для забезпечення очистки, внаслідок чого щоденно десятки тисяч кубометрів недостатньо-очищених стічних вод забруднюють р. Псел, що неодноразово підтверджено результатами лабораторних вимірювань якості стічної води, що проводились Інспекцією у попередні роки.

Незважаючи на явний негативний вплив підприємства на навколишнє середовище протягом 2017 року, керівництво КП «Міськводоканал» Сумської міської ради жодного разу не допустило державних інспекторів Інспекції до проведення як планового, так і позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Занепокоєння викликає поточний стан системи водовідведення с. Старе село (Червоне), Нижньосироватської об’єднаної територіальної громади Сумського району в якому система відведення каналізаційних стоків знаходиться у вкрай незадовільному стані.

Зокрема на даний час в с. Старе село збудовані очисні споруди відповідно до робочого проекту «Реконструкція каналізаційної насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Червоне, Сумського району», замовником яких є Управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації, проте в роботу вони досі не задіяні.

У свою чергу, Інспекцією в ході проведення заходів з візуального обстеження об’єкту встановлено, що конструкції підземних резервуарів піддаються деформації, що може свідчити про початок процесу руйнування споруд.

На даний час стічні води від даного населеного пункту відводяться по існуючій каналізаційній мережі, якою передбачено їх скид на загальноміські очисні споруди м. Суми. Проте, через руйнацію каналізаційного колектору, стічні води виливаються на рельєф місцевості поблизу с. Барвінкове, що в свою чергу створює небезпеку для навколишнього середовища та здоров’я людей.

Усього протягом 2017 року Інспекцією проведено 25 планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) підприємств житлово-комунального господарства, які здійснюють збір, очистку та водовідведення господарсько-побутових та виробничих стічних вод від населення та підприємств Сумської області, відібрано та проаналізовано 20 проб зворотних вод, за результатами яких встановлено перевищення допустимих нормативів ГДС (гранично-допустимого скиду).

По виявленим фактам відповідальні особи підприємств притягнуті до адміністративної відповідальності. Крім того по факту забруднення поверхневих вод розраховано шкоду на загальну суму 5 030,26 грн. Незначна сума розрахованих збитків обумовлена перш за все тим, що переважна більшість підприємств-забруднювачів розташована в межах населених пунктів і здійснює скид зворотних вод у водні об’єкти комунально-побутової категорії, а в зв’язку з набранням чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства», відмінено нормативи для водних об’єктів комунально-побутової категорії, що унеможливлює проведення розрахунку збитків для підприємств, що скидають зворотні води в межах населених пунктів.

Проте, наявні і позитивні зрушення стосовно зменшення антропогенного навантаження діяльності підприємств житлово-комунального господарства на стан поверхневих вод. Зокрема, на даний час ТОВ «Юнілос-Україна» розроблено РП «Будівництво каналізаційних очисних споруд закритого типу. Локальні КОС закритого типу з повторним використанням зворотних вод та відведенням надлишку в фільтруюче біоплато, продуктивністю 500 м3/добу» в м. Лебедин.  На даний час даний проект проходить відповідні експертизи.

Крім того, з метою модернізації та покращення роботи очисних споруд, а також зменшення негативного впливу на стан оз. Ігнатенкове, між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради та ТОВ «Інжинірінгова компанія ТВК» заключений договір на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Охтирка».

Передбачається, що реалізація зазначених проектів дозволить зменшити негативний вплив зворотних вод м. Лебедин та м. Охтирка на стан поверхневих водних об’єктів.

очисні споруди м. Суми
очисні споруди м. Конотоп
очисні споруди м. Ямпіль
очисні споруди м. Ромни
непрацюючі очисні споруди м. Середина-Буда