Інспекцією проведена планова перевірка ПрАТ «Монделіс Україна»

Державною екологічною інспекцією у Сумській області проведена планова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства ПрАТ «Монделіс Україна».

Перевіркою встановлено, що підприємством провадиться виробнича діяльність з порушенням вимог природоохоронного законодавства України, зокрема:

– недостовірно ведеться первинний  облік відходів за встановленою формою 1-ВТ «Облік відходів, пакувальних матеріалів та тари»,

– не забезпечено в повному обсязі проведення заходів з контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами у 2017 році, зокрема, по речовинах у вигляді суспендованих твердих частинок та акролеїну,

– недостовірно складені реєстрові карти об’єктів утворення відходів за підсумками діяльності 2016 року,

– недостовірно складена статистична звітність № 1-відходи за 2016 рік.

Крім того, за результатами проведених досліджень відібраних проб поверхневих зливових вод, що відводяться в поверхневий водний об’єкт – р. Боромля з території підприємства, встановлено та підтверджено факт скидання зливових зворотних вод по випуску № 2 з перевищенням нормативів ГДС по завислим речовинам та амонію.

За результатами проведеного заходу державного нагляду (контролю) посадові особи підприємства притягнуті до адміністративної відповідальності та видано припис щодо усунення виявлених порушень.