Результати лабораторних досліджень проб води з р. Псел

Після отримання інформації про ймовірне забруднення річки Псел, отриманої з соціальної мережі Facebook (посилання на публікацію: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2207595772657061&id=100002199788975), а також на підставі отриманого Інспекцією звернення громадянина, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Сумській області було здійснено виїзд на місце та проведено відбір проб води з р. Псел (в місці скиду зворотних вод з очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, нижче скиду – в районі Старого Села Сумського району та вище скиду – неподалік бази відпочинку «Вітязь»).

Відділом інструментально-лабораторного контролю Інспекції проведені вимірювання вмісту забруднюючих речовин у відібраних пробах, результати яких показали, що якість води у відібраних пробах відповідає встановленим гранично-допустимим концентраціям для водойм комунально-побутового використання, за виключенням таких показників:

ХСК (кількість еквіваленту кисню (1/2 О), яка потрібна при хімічному окисленні органічних і неорганічних речовин, які містяться у воді під дією окиснювачів) – перевищення у 1,4 рази у порівнянні ГДК;

БСК (кількість розчиненого кисню, виражена у міліграмах, необхідна для окислення органічних сполук, які знаходяться у 1 дм3 води в аеробних умовах в результаті біохімічних процесів) – перевищення у 1,2 рази у порівнянні ГДК.

Прокуратурою Сумської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод.