Закони України

Закон України “Про правовий режим воєнного стану”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

Закон України “Про відходи”

Закон України “Про охорону земель”

Закон України “Про державний контроль за використанням  та охороною земель”

Закон України “Про тваринний світ”

Закон України “Про рослинний світ”

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

Закон України “Про пестициди і агрохімікати”

Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів”

Закон України “Про металобрухт”

Закон України “Про екологічну експертизу”

Закон України “Про Червону книгу України”

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

Закон України “Про аквакультуру”

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

Закон України “Про благоустрій населених пунктів”

Закон України “Про державну службу”

Закон України “Про запобігання корупції”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”